Transport gratuit pentru comenzi de peste 399,99 lei

Meniu

Coșul meu
[xoo_wsc_cart]
[xoo_wsc_cart]

Meniu

Coșul meu
Cart 0 0.00 lei
Cart 0 0.00 lei

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

TÜNVERAI TECH S.R.L. acordă atenție deosebită protecției datelor Dvs. personale şi doreşte să depună toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecţiei.

Societatea noastră urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Din acest motiv este foarte important ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm inteligibil și clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele TÜNVERAI TECH SRL este persoană juridică de drept român, cu sediul social în ODORHEIU-SECUIESC, STR. BECLEAN NR. 164, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J19/218/2018, având cod de înregistrare fiscală RO39286740

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de [email protected] , unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. ”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern ”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

 

Sunt unele informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., și altele pe care le primim de la terțe părți și / sau partenerii noștri în cazul în care comandați Produse și / sau Servicii prin aceștia de la noi.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării:

1. Date de facturare și date de livrare

În cazul în care doriți să comandați oricare din Produsele și sau Serviciile noastre, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, adresa de livrare ( stradă, nr, ap, oraș, județ, țară, cod poștal,adresa de facturare, număr telefon, adresă de e-mail.

2. Date necesare pentru beneficierea de newsletter

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, care conțin informările noastre legate de promoții, discount-uri, campanii publicitare, informații de tip marketing direct, publicitate și reclamă, vă solicităm să ne furnizați p adresă de e-mail validă și numele, prenumele Dvs. pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

3. Datele prelucrate pentru returnarea produsului

În cazul în care Dvs. doriți să vă exercitați dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligația legală și a preveni orice fel de abuzuri și fraude o să vă solicităm: datele de identificare precum numele și prenumele, adresa de livrare, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produdusului, motiv de retur și alte observații din partea Dvs, iar pentru a putea ține legătura cu Dvs. până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă și un număr de telefon corect.

Scopul prelucrării:

 • îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, fiscale: datele Dvs. de facturare și livrare sunt solicitate cu scopul de a ne putea îndeplini obligațiile noastre contractuale față de Dvs. și a ne putea onora comenzile, precum și pentru a ne putea îndeplini toate obligațiile legale și fiscale aferente, legate de facturare, arhivare, exercitarea drepturilor de returnare al produsului etc. etc.
 • pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • îndeplinirea obligațiilor legale, fiscale și contractuale
 • interesul nostru legitim pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs. în vederea procesării comenzii și livrarea produsului, precum și pentru eviterea fraudelor
 • consimțământul Dvs. exprimat în mod expres și neechivoc, acolo unde este necesar – prelucrarea adresei de e-mail în vederea furnizării newsletter-ului solicitat

Mai putem să utilizăm datele cu caracter personal furnizate de către Dvs. doar pe baza consimțământului Dvs. exprimat expres și neechivoc, pentru:

 • publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, şi trimiterea unor comunicări promoţionale cu consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar;
 • pentru a desfăşura extrageri gratuite de premii, competiţii cu premii sau promoţii, în limitele permise de lege cu consimţământul dvs. separat;
 • pentru a solicita opiniile dvs. referitoare la produsele şi serviciile noastre şi a realiza sondajele în rândul clienţilor având comsimţământul dvs. separat, dacă este necesar;

Utilizarea de pluginuri

Serviciile noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciilor noastre

Dacă sunteţi membru al uneia sau mai multor reţele de socializare următoare şi nu doriţi ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs. cu datele de membru stocate deja de operatorul de date, deconectaţi-vă de la reţeaua de socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.

 1. Facebook – Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): – aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): – aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

Portabilitatea datelor (art. 20): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și de a solicita portarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal

Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societatea noastră

Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 • Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR

Dreptul de a face opoziție (art.21): beneficiați de dreptul a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă justificare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate și reclamă

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Politica cookies

Pagina noastră de internet folosește cookie-uri pentru a vă asigura o experiență mai bună de navigare pe site.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitare emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există două categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și in general depinde de durata de viată prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată si reacționa în consecință. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce Utilizatorul a părăsit pagina de internet și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când Utilizatorul revine per aceeași pagină de internet (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului website-ului.

Categoriile de cookie care pot fi utilizate

Module cookie de bază care vă permit să comandaţi produse şi să primiţi servicii.

Module cookie de performanţă care ne permit să analizăm performanţa şi designul site-ul nostru web şi să detectăm erori. De exemplu, acest tip de modul cookie permite recunoașterea faptului dacă aţi accesat anterior pagina noastră de internet şi să afişăm secţiunile cele mai populare ale acestuia, având astfel posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către utilizatori şi cât timp petrec utilizatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, s-ar putea să utilizăm, fără limitare, Google Analytics, Adobe şi module cookie similare.

Acest tip de cookie reţine preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de această pagină de internet.

Categoriile de cookie care pot fi utilizate

Module cookie de bază care vă permit să comandaţi produse şi să primiţi servicii.

Module cookie de performanţă permit să analiza performanţei şi designul site-ului web şi detectarea erorilor. De exemplu, acest tip de modul cookie permite recunoașterea faptului dacă aţi accesat anterior o pagină de internet şi afișarea secţiunilor populare ale acestuia, având astfel posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către utilizatori şi cât timp petrec utilizatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, s-ar poate fi utilizat Google Analytics, Adobe şi module cookie similare.

Acest tip de cookie retine preferințele utilizatorului pe site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor: când un utilizator vizitează o pagină de internet, softul de analytics furnizat de o terta parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie indică dacă ați mai vizitat respectivul site până acum. Browserul indică dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se generează unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează pagina de internet si cât de des o fac, poate fi folosită cu scopuri statistice.
Cookie-uri pentru publicitate: aceste cookie-uri transmit informații despre vizualizarea unii mesaj publicitar și sunt utilizate pentru targetarea publicității on-line. Pot fi folosite de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate: Unele terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată șii pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea Dvs pe această pagină de internet.
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de această pagină de internet.

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain-text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative: stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte pagini de internet, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat o anumită pagină de internet.

Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informatțile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale!

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Mulțumim pentru atenție!

Părerea clienţilor

Average rating: 4.86 based on 733 reviews

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Clitatea produsului si livrarea nota 10 +++. Multumesc celor ce au facut posibil acest lucru.

Tigaie fonta emailata 30 cm Plamen CROA8

Sunt foarte mulțumită de aceasta tigaie.
Multumesc mrfoc pt aceasta achiziție!

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Buna,conform descrierii...

Protectie maner tigaie, aramida, Petromax HANDLE300

Super e a doua pe care o cumpăr 💪

Tigaie grill fonta 35 cm Petromax GP35-T

E deosebit de bună asta e a doua care o cumpăr 💪

%

Oala fonta emailata 20 cm 2,8 L "Trendy" LAVA LVYTC20K2r

Calitate bună. Este o oală ușor de întreținut. Se fierbe, rumenește și frige foarte bine, uniform, tocană foarte gustoasă , carnea super fragedă, pui rumeniți excepțional.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

Foarte mulțumită, dacă ar fi sa dau o nota : 10.
Voi reveni pt achiziționarea și altor produse.

%

Marmita - Oala inox pentru transport mancare 92 L Perfect Home 72024

Foarte mulțumit de produs

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Foarte multumita de produs. Ambalarea acestuia pentru livrare a depasit toate asteptarile. Felicitari!

%

Oala inox 54 litri Arian Gastro 10493

Super buna servicii prompte

%

Ceaun fonta natur 4 L 13285

Un produs excelent, recomand

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Am achizitionat o oala de fonta de 10 L
Deja am facut mîncare în ea
Calitate exceptionala
Merita banii

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Foarte utila; mai ales pentru copt paine!

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Recomand!

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Livrare la termen cum s-a specificat. Produsele au venit ambalate si s-au prezentat in stare buna. La primul gratar, discul s-a prezentat foarte bine, carnea nu s-a ars, nu s-a prins. Discul se curata foarte usor daca se urmeaza specificatiile producatorului.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Totul e Ok

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Este un ceaun extraordinar exact ce-mi trebuie,isi face treaba pentru ce l-am achizitionat
va multumesc

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Este un ceaun minunat exact ce-mi trebuie,isi face treaba pentru ce l-am achizitionat
va multumesc

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Este un ceaun minunat exact ce-mi trebuie,isi face treaba,va multumesc

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Da este un capac eficient si perfect pentru ceaunul achizitionat

%

Oala fonta 7 L Perfect Home 15531

Sunt foarte mulțumit de oala de 7 l în urma coacerii unei paini

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 15720

Foarte buna calitate.Gatitul în fonta este superior altor materiale

Disc fonta adanc MIXT 50 cm

Super! Recomand cu încredere!

%

Set 6x Ceaun pentru servire, inox, 0.8 L, Perfect Home 11214

Va recomand cu mare drag.Produse de calitate seriozitate si rapiditate.respect

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Produs de calitate! Recomand discul din fonta !

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Produs de calitate.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Produs de calitate, aspectuos și practic.

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Produsul foarte bun dar uleiul de palmier care este aplicat pe disc e foarte nasol de indepartat

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Buna ziua,
Multumim pentru feedback. Da, producatorul aplica in cele mai multe cazuri un strat prea groasa, dar asta poate fi indepartat usor daca incalziti putin vasul inainte de spalare.
Folositi cu sanatate! :-)

%

Plita din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA6

Foarte bun calitate extra

%

Plita din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA6

Super mulțumit !

%

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Mulțumesc pentru promptitudine și calitatea produsului !

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Produs conform asteptarilor. Multumesc.

%

Oala fonta ovala 6,5 L Perfect Home 15534

Beton!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Perfecta. Cautam de mult aceasta placa. Recomand cu incredere. Multumesc MrFoc

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Arata grozav oala respectiva; este foarte robustă.

Husa impermeabila pentru gratar ceramic Kamado 23”, 120x135 cm Perfect Home 28015

Foarte calitativa husa. Sta foarte bine pe gratar, nu este suflata de vant, desi bate vantul foarte tare in zona in care este gratarul. O folosesc impreuna cu un Kamado 23.5" achizitionat de la un alt magazin.

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Fonta adevarata! Daca ai grija de ea te tine o viata! As zice chiar ca poate fi lasata mostenire!

Tigaie fonta adanca, 28 cm Maysternya T204

Foarte, foarte bună , sunt extrem de mulțumit de ea , recomand !

Oala fonta 29 cm 6 L MRFK3

Am achizitionat oala de 6l, una din cele mai bune oale de fonta pe care le detin. Trebuie asezonata inainte de prima folosire, fonta este zgrunturoasa, cand am asezonat-o am folosit pensula de uns cu ulei, a rupt prosopul de hartie si buretele 😀. Dupa ce am asezonat-o a devenit mai fina si e tot mai bine cu fiecare mancare pe care o fac in ea. Ce imi place extrem de mult la ea este ca are o forma si un volum perfecte, are diametru foarte bun atat pentru prajeli cat si pt ciorbe, tocanite etc. Am facut in ea deja legume prajite, paste si acum e pe foc cu ciorba de pastai. Nu are nici o treaba cu rosiile folosite care sunt mai acide pt fonta, am asezonat-o se pare asa de bine cand am primit-o ca nu afecteaza si daca o face, o asezonez din nou. Eu am aruncat toate vasele de teflon, marmorate si mai stiu eu ce si am devenit fan fonta, pe langa cateva vase de inox necesare. Colectia cuprinde tigai, cratite si ceaune, toate sunt absolut fantastice dar asta este atat de practica ca e deja preferata mea. Ar fi super la acest model si dimensiunea de 3,5-4l. Recomand, e excelenta.

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Este foarte buna

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Sunt foarte mulțumită , recomand cu drag

Tigaie fonta grill, maner lemn detasabil, 24 cm Maysternya T308

Super calitate,aspect,ambalaj!
Recomand;)

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Totul a funcționat foarte bine ,de la comandã pinã la livrare!👍

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Sunt bune, deocamdată le-am folosit doar de câteva ori și încă se lipește mâncarea. Dar sunt sigura ca in timp o sa fie mai bine. Îmi place sa sunt 2 tigăi, și sunt destul de grele.
Mă bucur mult de aceasta achiziție. Își merita banii.

Tava fonta pt cuptor Perfect Home 12516

Exceptionala

%

Oala inox 27.5 litri Arian Gastro 10491

Super mulțumită, recomand cu drag.

Cratita inox, 16 cm, 1.6 L, "Steama" - Korkmaz A1990

Foarte buna calitate, merita cumpărată, am mai achiziționat și altele la același preț sau mai scumpe dar nu sunt așa bune ca aceasta
Și un mare plus inoxul 18/10 Pt cei care vor sa aibă un organism sănătos si știu ce înseamnă este un mare plus

Gratar Kamado 23” inch, 59 cm, ceramica, verde, Perfect Home 28293

Am ales varianta asta deoarece frecvent organizam ”garden party” cu prietenii si cu membrii de familie.
Raportul calitate si pret este unul foarte bun daca analizam mai bine piata (am comparat cu brandurile Big Green Egg, Primo si cu modelele mai ieftine de pe piata) + am verificat si furnizorul MrFoc daca au accesorile separate (de exemplu piatra deflector care este extrem de util la BBQ).
Masutele laterale sunt extrem de utile si sunt foarte mare.
Livrarea este prompta, vine ambalat intr-o cutie ffff groase din carton si este legat pe un palet.
Multumesc mult! Andrei

%

Oala ovala fonta emailata 7,5 litri Perfect Home 14606

Oala este exact ce îmi trebuia. Arata si foarte bine. Multumesc frumos. Dumnezeu sa va binecuvânteze și sa va păzească.

%

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Foarte mulțumit.

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Calitate superioară, cu siguranță o să mai cumpărăm și alte produse, mulțumim

Ceaun fonta olandez, cu capac tip tigaie, 16 Litri, Petromax FT18-T

Am cumpărat acest produs, încă nu l am folosit dar se vede calitatea deosebită, apreciez mult politețea acestor persoane, foarte mulțumit

Oala din fonta emailata 30 cm, 5.7 L, Plamen CROA4

Își face treabă, o folosesc pe o sobă raketa pe lemne (nuiele). E bună la tocănițe, mâncare de ștevie sau spanac. Pentru supe sau ciorbe ar fi bună o oală mai adâncă.

Tigaie otel carbon 32 cm "CARBONE PLUS" 511032 - de Buyer

(proprietar verificat)

Sunt foarte multumit de tigaie. S-a asezonat nesperat de repede si usor. Este insa destul de grea, dar asta se datoreaza dimensiunilor generoase pe care le are.

Tigaie fonta 26 cm Perfect Home 12513

Calitate excelenta, mancarea nu se lipeste. Recomand cu drag.

Capac inox 37 cm 11242

(proprietar verificat)

Se potriveste foarte bine cu diametrul gurii ceaunului !

%

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

(proprietar verificat)

Un produs estetic și de calitate.

%

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Foarte bun . Recomand

%

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

Un produs de calitate excelenta. A fost expediat rapid si ambalat perfect. Cea mea importanta caracteristica este ca nu se lipeste, am gatit cartofi, carne si oua in ulei. Recomand cu drag.

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Nu l am folosit, dar este fix ce îmi trebuie

%

Oala ovala fonta emailata 7,5 litri Perfect Home 14606

Arata bine. O sa gătesc mâine. Doamne ajuta. Firma serioasa.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Foarte mulțumită. Livrare prompta, produse de calitate ambalate cu grijă.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 15720

Sunt mulțumită, o recomand.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Face treaba.

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Recomand cu încredere!

Ceaun vanatoresc din fonta emailata, cu capac, 7 litri, 13269 Perfect Home

Foarte frumos si util! A venit cu 2-3 ciupituri ale smaltului la exterior dar sper sa nu afecteze in timp!

Tigaie Lespede fonta 20 cm Perfect Home 14773

Super, mega tigaie drept pentru care am mai comandat una, la 2 zile distanta, ca sa am spor :) Usor de manevrat, ies clatitele super, nu se lipesc, se coc repede. Am folosit-o pe plita cu inductie. Ma gandesc sa achizitionez si o cratita.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Produsul este bun, deocamdată am copt doar pâine în ea. Îmi place, nu e extraordinar de grea. Abia aștept să o incerc și la alte preparate. Daca se urmăresc instrucțiunile pentru arderea oalei, este totul ok.

Tigaie fonta 14 x 14 Perfect Home 14771

Tigaita arata foarte bine daca o asezonati cum trebuie. Este perfecta pentru omleta japoneza. Singurul punct negativ este inaltimea de 4.5 cm care este inatimea cozii...si nu inaltimea marginii tigaii. Si pe cutia tigaii scrie ca inaltimea este de 2,5cm si nu 4,5cm. Ar fi OK sa modificati asta in descriere, sa nu mai induceti in eroarea clientii. In rest, cei de la MrFoc au ambalat foarte bine produsul si chiar au intervenit cand cei de la curier intarziau cu livrarea. Asa ca multumesc!

Tigaie fonta 14 x 14 Perfect Home 14771

Buna ziua D-na Diana,
Multumim pentru feedback si pentru informatia. Aveti dreptate, noi am modificat acest info pe site.
Folositi cu sanatate produsul cumparat!
Echipa mrFoc :-)

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Foarte bun. A ajuns repede. Material bun.

%

Oala fonta emailata Alpen, Carl Schmidt Sohn 079352, 2.5 L, albastru inchis

Oala este excelenta! Impecabila ca aspect, dar, cel mai important, foarte buna la gatit. Nu lipeste mancarea, se curata foarte usor. Sunt foarte multumita.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

totul este OK

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

Livrarea in termenul transmis, produsul OK, urmează sa ii testez calitatile

%

Marmita - Oala inox pentru transport mancare 92 L Perfect Home 72024

Produs de caliate. Pret corect!

%

Oala ovala din fonta 29x23 4 L MRFK11

Produs foarte bun, sotia e fericita

%

Cratita din fonta emailata 30 cm, cu capac, Perfect Home 14017

Arata super bine nu am probat-o inca dar sunt foarte multumita de greutate si aspect super calitativ

%

Tava fonta emailata 33x23 cm Marble Gray HR-ZVC-T33

In love

Ceaun fonta olandez, cu capac tip tigaie, 16 Litri, Petromax FT18-T

Multumesc mult! Foarte atent impachetate, expeditia produselor urmarita de catre vanzator care m-a informat asupra statusului in permanent. Recomand cu mare caldura MR.foc! :)

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Zilele acestea am cumpărat acest produs, la prima vedere este fix cum ne așteptam (văzusem la cineva), foarte mulțumiți de colaborarea cu firma distribuitoare, abia așteptăm să vedem cum "se comportă" la prima utilizare.

Grilaj din fonta cu plita 60x35 cm FM PREMIUM

Seriozitate, corectitudine, promtitudine, ambalare ireprosabila si calitate maxima

Oala fonta emailata 5.2 L, albastru, Perfect Home 14611

Ma bucur ca am cumparat de aici. Oala a venit extrem de bine impachetata. Se vede ca isi apreciaza produsele si vor sa ajunga clientilor in cele mai bune conditii. Oala este foarte buna. Pana acum am folosit-o la paine si a iesit foarte bine.
Multumesc.

%

Oala fonta 5 L Perfect Home 15524

Recomand 😀

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

Super.

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

Apreciabil.

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

Mulțumitor.

Oala fonta emailata 4 L, albastru, Perfect Home 55001

Sunt foarte mulțumită, o recomand

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Peste așteptări de bune.
4 gheare aflate sub placă care se încalecă pe grătarul aragazului, împiedicând deplasarea împreună cu vasul tras..

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

E super, e așa cum mi-am dorit..... vă mulțumesc!

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075262, 36x27.8 cm, gri inchis

Sunt foarte multumit o recomand si foarte bine ambalata

%

Pachet Grill 1

Produse foarte bune recomand !

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Este ce mi-am dorit !

Ceaun emailata 3 litri Perfect Home 71006

Succese fără limite.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 15720

Foarte bune ....si se gateste rapid cu ele si mancarea are un gust deosebit.....am plita cu inductie si aveam mari emoti ....dar functioneaza excelent si se incalzesc repede

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Am facut comanda si a doua zi am primit coletul!
Produsul este conform , este lucrat foarte bine si de calitate.
Recomand

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Eu îl am din martie 2023 și sunt foarte mulțumit de el.
Acasă, la munte oriunde te duci este foarte practic și calitativ.

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Oala este foarte faina! Calitate înainte de toate!

Oala inox pentru paste 20 cm 4,5 L 14216 Perfect Home

Un produs bun dar nu așa de măricel .3/4 litri .
2/3 porții de paste și este ok.

Calitate bună .👌

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

La prima vedere mi s-a parut cam micuta, dar recunosc ca am gresit. Excelenta pentru mamaliguta.

%

Oala fonta emailata 7 L, albastru, Perfect Home 12402

Sunt ce trebuie!!

Oala inalta inox, pentru supe, 28 cm, 14.5 L, "Pro Line" - Korkmaz A1167

Am achizitionat oala inalta inox, pentru supe, 28 cm, 14.5 L, "Pro Line" - KorkmazA1167 prin comanda online. Comanda a sosit mai repede decat m-am asteptat, material de calitate superioara, de-abia astept sa o incerc. Arata exact ca in descriere.

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Produsul corespunde descrierii,ambalare corespunzătoare,promptitudine.

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Ok.

Cratita inox cu coada 18 cm 2,5 L 92096 Arian Gastro

10+

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Sunt mulțumit!

%

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Arata foarte bine . Un produs foarte bun preț calitate.
Am făcut o pâine la cuptor și sa prezentat foarte bine .
Sper sa se mențină tot asa.

%

Set 6x Paella emailata 24 cm Garcima 13382

Foarte mulțumit este ce trebuie .,Produsele sunt de calitate și sunt foarte mulțumit

%

Tigaie / plita fonta grill cu manere 33x41 cm MRFK19

foarte buna

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Superrrr

%

Gratar Portabil lemn-carbune cu suport de ceaun FM PREMIUM 67x40

Ok.

%

Oala inox 54 litri Arian Gastro 10493

Este ideală, pentru la ce îmi trebuie și este foarte bună. Vă recomand celor interesați.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

(proprietar verificat)

Calitate foarte buna, la un pret bun. Recomand!

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Calitatea 10

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Da l-am scos din cutie. Este super bun, azi l-am folosit. Vă mulțumesc frumos. O seară frumoasă să aveți!

Oala ovala fonta emailata 6,5 litri Perfect Home 10568

Oala este foarte bunā , minunata pentru paine . A ajuns ambalatā corespunzător .

Oala fonta emailata 5.2 L, albastru, Perfect Home 14611

Este excelenta.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Bună îmi place foarte mult I super faina.multumesc mult !

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Un produs excelent care a sosit foarte bine ambalat.Am folosit lespedea pe plita cu inductie și nu am avut nici o problema.Cu mențiunea ca trebuiesc respectate instrucțiunile de asezonare și păstrare găsite pentru a evita ruginirea.

Sita inox de scos mancare Perfect Home 72066

Este perfecta pentru discul de fonta pe care mi l-am achizitionat tot de la mrfoc.

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Produs foarte bun, calitativ. Livrare rapida

Tigaie lespede fonta emailata 20 cm Perfect Home 28375

Un produs fain pentru niste clatite sanatoase!
Competenta si amabilitate, multumesc!

Tigaie fonta emailata 24 cm Perfect Home 12512

Un produs de calitate sper si durabil in timp si ce mi-am dorit, un vas sigur pentru un gatit sanatos, dintr-un material natural fara aluminiu, teflon si alte adaosuri toxice. Competenta si amabilitate, multumesc!

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Raport bun calitate/pret. Produsul bine ambalat. Reprezentantul firmei a interactionat cu noi, amabil, competent si util.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Foarte mulțumită de oala. Am cumparat fix de Craciun pentru sarmale si au iesit exceptional :) la fel ca in traditionala oala de lut.
Calitativa, material bun.

%

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 50 cm Plamen CROA13

Super, să-l vedem la treabă!

Ceaun fonta olandez, cu capac tip tigaie, 16 Litri, Petromax FT18-T

Recomand, super ambalare, super calitate, super greu 😅, super din toate punctele de vedere!

Capac din fonta 32.5 cm MRFK6

Capac foarte bun ! Livrare rápida foarte multumita! Recomand cu incredere

Capac din fonta 32.5 cm MRFK6

Livrare rápida !capac foarte bun! foarte multumita.

%

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Foarte multumit de achizitie
Deja isi face datoria in bucatarie

Vas conic din fonta emailata (2 in 1) Perfect Home 15025

Foarte mulțumit.

%

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Super bun,recomand

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Super! Foarte solid, livrare prompta, calitate garantata. Arata exact ca in poze.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

Este ok

Arzator gaz din fier galvanizat, 3,5kW 14683

Produs foarte bun, exact cum arata in poza si cum scrie in specificatii. Recomand!

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte ok !
Deabea astept sa o folosesc !
Calitate buna recomand !

Arzator gaz 30 cm, 2 cercuri, Garcima L30 13353

Comanda a fost onorată foarte repede,practic în 2 zile am primit-o.Nu am instalat încă dar o să revin.

Suport pentru ceaun / Trepied cu scripet 120 cm MRFK27

Foarte multumit,am curajul sa recomand aceasta firma pentru oricine 1

Tocator rotund din lemn 30 cm 19074

Foarte bun.

Tigaie fonta emailata Alpen, Carl Schmidt Sohn 079673, 26 cm, albastru inchis

Calitate foarte bună.Recomand

Set inox vase de gatit 7 piese Deluxe Perfect Home 14724

La fel ca in poze. Singurul lucru care ma deranjeaza sunt manerele de la oale si capace. Nu stiu daca e doar in capul meu, dar par ca sunt primele care vor ceda, dar asta in timp. In rest, foarte faine.

%

Oala ovala fonta emailata 7,5 litri Perfect Home 14606

Foarte buna, am facut short ribs si au iesit eztraordinar

Vas conic din fonta emailata (2 in 1) Perfect Home 15024

Foarte multumita, dar ar fi fost ma eficienta ergonomic sa incapa si in cuptoare mai scurte daca manerele sa fi fost mobile, adica sa se dea ,,peste cap,, = veticale cand sunt libere si sa devina orizontale cand sunt luate in mana

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

Raport calitate-pret...imbatabil.

%

Ceaun, caldare cu manere, inox, 40 L Perfect Home 10154

Căldarea este de o calitate superioara, are un design deosebit, se pretează și în biserica pentru sfințirea apei.

Ceaun fonta olandez, cu capac tip tigaie, 16 Litri, Petromax FT18-T

Încep prin a spune că în poze nu se vede cât de greu este.. Până acum am copt pâine și am făcut guiaș in el.. Fonta e de calitate superioară.. A ajuns ambalat cu mare grijă și in stare impecabilă!
Îl recomand cu drag!!!

Ceaun fonta olandez, cu capac tip tigaie, 16 Litri, Petromax FT18-T

Buna ziua,
Multumim. Folositi cu sanatate! Recomandam ca sa folositi si capacul pentru prajire, este foarte folos :-)
Echipa mrFoc

%

Plita din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA6

Un produs de f.buna calitate,ambalat foarte profesional!

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Super oala!
Multumesc,

Tigaie fonta cu maner detasabil, 24 cm Maysternya T302

Foarte multumita. De calitate.

Tigaie / Cratita fonta 34 cm Maysternya 340-70

Sunt foarte încântată de această cratiță (tigaie).
Foarte încăpătoare, am făcut gogoși în ea și au ieșit excelente! Abia aștept sa fac mâncare în ea. Mulțumesc.

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Foarte bun produsul!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Produse de calitate... Amplifica si distribuie optim efectul termic... Consiliere si livrare ireprosabile... Foarte multumit !

Ceaun fonta natur 13 L 14236

Deși am văzut cât cântărește, am fost surprinsă de greutatea lui. Nu l-am folosit dar, cred că v-a fi bun. Îl pregătesc pt utilizare acum de Crăciun! Revin cu noutăți.

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Recomand

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Super mulțumită de produse! Calitate și seriozitate! Va mulțumesc

%

WOK din fonta 36.6 cm Perfect Home 14455

Am achiziționat un wok de foarte bună calitate.

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Produsul este perfect DAR daca avea pe coada ceva lemn nu stiu sa nu ma ard la degete cind fac clatite ca de fapt pt asta am cumparat o era si m ai perfecta.

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Buna ziua,
In cazul asta folositi un prosop sau cumparati de la noi o protectie de maner din aramida. Cu cod HANDLE300 le gasiti pe site.
Multumim.

%

Ceaun (Dutch Oven) fonta cu capac 7.2 L 12015 Perfect Home

Livrare excelenta, impachetat cu resposabilitate produs de calitate, revin cu parere după ce îl folosesc

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

usa e cam slaba.

Tigaie fonta 26 cm MRFK21

Un produs foarte bun, daca este asezonat cu grija la inceput si intretinut bine pe parcurs. O tigaie solida, pe care poti sa te bazezi o viata, in care poti gati fripturi excelente. Am si prajit in ea, e grozava, dar e si mai potrivita pentru fript.

Ceaun fonta cu capac din fonta 3.5 L , 24.5 x 10 cm , HR-UNS-SS545

5 ✨ minunat

%

Cratita fonta emailata, 28 cm, cu capac MY4173

Super buna si la cel mai avantajos pret pe acest site, livrare promta si in ambalaj corespunzător.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Foarte bună.

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Este exact ce am comandat.Foarte utila .

%

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Sunt multumit de livrare. Asezonare e un pic dificila pt ca are 2 fete plita, dureaza mai mult. Va trimit review dupa ce o folosesc

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Livrare promptă, am rămas plăcut surprinsa ptr acest lucru deoarece noi stam într-o zonă mai izolată și deobicei coletele pe care le comand întârzie sau trebuie să merg să le ridic personal. Tigaie f bună calitativ și ca preț. Am copt primele plăcinte,, pălăne ț'', cum se spune pe la noi, fără a folosii ulei și au ieșit excelente. Recomand cu toată încrederea!!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 39 cm, pentru Ceaun 10448 Perfect Home

este ok

%

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26 cm MRFK20

Sunt foarte mulțumită de produsele primite!!!

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Sunt foarte mulțumit de achiziția făcută. Ceaunul achiziționat, l-am inaugurat cu o tocană din coadă de vită. A ieșit deosebit de bună. Vă mulțumesc și totodată mă felicit pentru inspirația pe care am avut-o, de a comanda de la dumneavoastră. Coletul a venit a doua zi.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Este de f buna calitate,minunata,suntem f multumiti de ea.mrfoc.ro sunt de o seriozitate maxima

%

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

(proprietar verificat)

Excepțional produsul, excepțională și livrarea. Recomand cu drag.

Presa din fonta pentru prajit slanina Perfect Home 15508

Salutare! Felicitări pentru treaba bună pe care o faceți, dar din păcate eu nu sunt mulțumit de produs, stați linistiți, nu îl returnez!
Nemulțumirea mea este legată de faptul că presa e prea "plină"! Adică orice pun inauntru, când inchid, este zdrobit! Nu o pot folosi inchisă, adică am luat-o degeaba! Pe viitor lăsați măcar 4-5 mm spațiu înauntru pentru felia de slănină!
Mersi!

Oala inox sub presiune 17 L 14607 Perfect Home

Pot sa spun ca si a facut treaba la prima folosinta
O sa vedem cänd bag un ratoi de 2,6 kg

%

Soba / Cazan complet 39 cm pentru Ceaun 71126 Perfect Home

Promtitudine si calitate,multumesc

Tigaie / Cratita fonta 24 cm Maysternya T102

Calitate f buna si se pot gati diverse in ea.

%

Grilaj din fonta 50x39 cm TMI5039

Da sunt super

Tigaie fonta 30 cm Petromax FP30-T

O tigaie solida, eu am asezonat-o de vreo 4 ori. După prima gătire s-a luat puțin din stratul de asezonare, dar tigaia nu a ruginit. Se simte diferit gustul, e mai buna mâncarea gătită în acest tip de tigaie. Recomand

Tigaie fonta emailata 24 cm Perfect Home 12512

Imi pare rau ca nu am gasit varianta de 26 cm. Este solida, grea, se simte fierul. Emailul se va vedea în timp când de durabil este. Mi-a plăcut ajutorul din partea echipei.

%

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Recomand cu drag produsele voastre. Exact ce mi am dorit!

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

E superb. Atentie doar la curatare, dupa gatit neaparat, altfel a doua zi e de lucru.

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075248, 36x27.8 cm, rosu

E superbă! Exact ce am comandat ai am și primit!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Bun ptr aragaz..nu de copt pe el cum am mai văzut..distribuitor flacara

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Sunt bune..îmi plac...calitative. Folosesc sub oale pe aragaz..m-am bucurat să văd că merg și pe inducție...mi se ardeau pe fung la gem..zacusca...revin cu o impresie la vară..

Cratita fonta cu coada si capac 39 cm, 2 litri, Petromax KR2

Excelent!Eu mi-am dorit mereu un ceaun ptr mamaliga si acesta e ceea ce trebuie.Mai ales ca e de fonta, cel mai sanatos ptr gatit.Mai trebuie asezonat, inca se prinde, dar, in timp...

Tigaie fonta 30 cm Petromax FP30-T

O tigaie ideală! Am asezonat-o conform instrucțiunilor. Prima dată am copt clătite si au iesit perfecte, apoi ochiuri si omleta. E o tigaie grea si stabilă, nu o poti ridica cu o singura mână. Ai nevoie de o manusa pe care sa o folosesti pentru ca se incalzeste, din pacate imi pare rau ca nu am comandat si manerul recomandat pe site pt aceasta tigaie.

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Le am murdărit cu ciorba de burta

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Foarte mulțumit cu ciorba de burta le am murdărit prima data

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produse de calitate, recomand achizitionarea lor!
Am achzitionat ambele ceaune, de 20 litri cat si de10 litri, sunt foarte multumit de livrarea lor , rapiditate si siguranta.
Firma ce prezinta încredere !

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075248, 36x27.8 cm, rosu

Produsul a ajuns in termenul stabilit in conditii foarte bune si este conform descrierilor.

%

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Sunt foarte mulțumită de această achiziție .

%

Tigaie / plita fonta grill cu manere 33x41 cm MRFK19

Sunt foarte mulțumit și este foarte calitativ.

Cratita inox cu coada 20 cm 3,5 L 92097 Arian Gastro

Nu lipeste, f bun.

Capac inox 37 cm 11242

Un capac bun si potrivit pentru un ceaun emailat de 11 litri.

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Arata foarte bine!

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Multumita! Procesul ce asezonare mi se pare putin cam solicitant pt ca am baby... dar in rest👌 felicitari!

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Prompti si profesionisti. Sunt incantata de produs, este exact ca in descriere.

Tava Paella emailata 36 cm Garcima 13388

Super produs,fără defecte,zgârieturi și timpul de așteptare,f scurt!Recomand!

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Mulțumesc pentru promptitudine! Sunt mulțumit ! Recomand! Sunt profesioniști

Tigaie fonta adanca, 26 cm Maysternya T203

Cartofii prăjiți nu se prind de aceasta tigaie?

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Produsul este conform descrierii si livrarea rapida. Recomand!

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Recomand

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

fb

Vas conic din fonta emailata (2 in 1) Perfect Home 15025

Foarte mulțumită, recomand cu încredere!

%

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Bunicel,unpic sa deformat de la transport,e destul de subtire dar isi face treaba deocamdata raport pret calitate bun!

%

Oala fonta 20 cm 1.7 L MRFK1

Foarte multumita de produs. Calitatea este una extraordinara. Am urmat toate indicatiile legat de folosirea ceaunului (spalat fara detergent, curatat urme de rugina cu bicarbonat, ars etc) si a rezultat o oala foarte utila. O recomand calduros pentru prajit in baie de ulei, mamaliga.

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

VA RECOMAND

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Sant multumita de produsul comandat si livrarea a fost ok

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Sunt foarte multumita de achizitia facuta .

Plita fonta 30x30 cm 15038

Foarte multumita!

Oala fonta emailata 4.8 L Marble Gray HR-ZVC-S26

Sunt mulțumită de oală. Am și pus-o pe treabă imediat ce am primit-o. Sper să țină, nu am uns-o cu ulei și nici nu am băgat-o în cuptor cum scrie în instrucțiuni. Dar e bună și merită toți banii

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Am achiziționat un ceaun! Sunt mulțumită de ce am primit! Mulțumesc și pt promptitudine!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Cu siguranta voi mai comanda unul, este extraordinar de util pentru că distribuie flacăra uniform, iar în această perioadă în care prepar conserve pentru iarnă și folosesc oale mari, este de un real ajutor. Îl recomand din toată inima.

Capac inox 37 cm 11242

Se potrivește perfect cu wok-ulbde 37 cm, e ușor de manevrat.

%

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Este un produs necesar în bucătărie, de o calitate excepțională.

%

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Produs super o.k.,conform specificațiilor. Merită fiecare leuț.

Oala inalta inox 11 Litri, pentru supe, Home Perfect 018955

Super oala
Incantat,volum,capac inox

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Un produs bun. Cu toate că am citit toate recomandările de pe YouTube cu privire la întreținerea plitelor din fontă, după ce am copt ardei pe ea vreau să vă anunț că pete negre pe ea vor rămâne. Calitatea plitei este acceptabilă.

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

F mulțumit și urmează sa mai fac o achizitie

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Raport calitate /pret foarte bun. Produs exact ca in descriere.

Ceaun fonta natur 13 L 14236

Mulțumesc,e ok

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Foarte bun!

Ceaun emailat, caldare cu manere, 50 L, Perfect Home 71055

Mulțumit nota 10

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Vizual arata foarte bine, astept prima ocazie pentru proba focului.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Este ok, foarte bună.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Cel mai bun raport preț calitate ..e foarte profi, grea se gătește bine in ea și cred că printre cele mai sănătoase materiale...

%

Ceaun (Dutch Oven) fonta cu capac 7.2 L 12015 Perfect Home

Felicitari pentru ce faceti ! Va doresc mult succes !

%

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Foarte mulțumit !!!

%

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Super mulțumit !!!

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Produs conform. Merită

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Super calitate

Covor protectie sub Gratar 122x76 cm Perfect Home 16537

Arata foarte bine, sa vedem daca este si ignifug asa cum spuneti.Voi reveni si cu aceasta precizare.

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Super preț!

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Super

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Perfect

Lingura din Lemn 60 cm LN60IKS

De calitate și preț bun.

Polonic inox 480 ml Perfect Home 72032

Foarte bun , robust și preț mic!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 42 cm, pentru Ceaun 10449 Perfect Home

Arată super bine, se montează ușor și sper să reziste la focul de lemne. Data viitoare voi comanda și picioarele mai lungi.

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Disc de foarte buna calitate,ambalat corespunzator.Recomand cu incredere,produse de calitate si personal foarte amabil,raspund imediat la telefon si te ajuta cu orice problema sau intrebare

%

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

Produs de calitate foarte buna si frumoasa. E o placere sa getesti in el. Echipa profesionista si gata de ajutor

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

A venit in stare foarte buna, bine ambalata , am testat-o la foc de lemne, , este exact ce trebuie.

%

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Mulțumită.
As fi dorit sa se poată strânge mai bine și face saratele mai subtiri.

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

Foarte mulțumită de produs!

Tigaie fonta emailata 30 cm Plamen CROA8

Ok

Cratita inox 22 cm 3 L Perfect Home 14977

foarte ok produsul si livrat rapid

Tava Paella otel lustruit 50 cm Garcima 13439

Excelenta !

%

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Arata superb, o minune de wok, a fost ambalat cu mare grija si a ajuns impecabil! Foarte amabili si livrarea promta! Va multumesc! ❤ 💕 💕

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produsul e bun, e ceea ce asteptam. Carnita a iesit excelenta.
Si livrarea a fost rapida.

%

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

Produs de calitate foarte buna, si frumoasa

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produs de bună calitate. Recomand

Oala fonta emailata, 6 L, 28 cm MY4172

Calitate/ preț foarte convenabil.
Recomand cu mare drag.

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Excepțional!

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Nu l-am folosit inca dar arata foarte bine. Cred ca o sa mai comand inca unul.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø17 cm Perfect Home 14181

Bun,,,de calitate,,,

Oala fonta emailata, 6 L, 28 cm MY4172

Este grozava ,și sunt mulțumită de ea

Capac 47 cm din inox pentru ceaun 22 L 11244

Surprinzator de bine finisat. Util, ușor

%

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 40 cm Plamen CROA14

Am cumpărat inițial tuciul emailat de 20 l. Am fost foarte mulțumită de el,așa că m-am hotărât sa cumpăr și țestul. Nu am fost dezamăgită nici de acest produs. Ambele sunt produse de calitate, iar zacusca,bulionul,pâinea și friptura au ieșit gustoase . Mulțumesc!

%

Oala ovala fonta emailata 7,5 litri Perfect Home 14606

Cea mai buna paine pufoasa si crocanta !

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

E OK,merita banii

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Produsele sunt foarte bune, le-am achiziționat pentru protectie oale aragaz si se vede diferența, nu se mai ard sau afumă.
Intenționez sa mai cumpăr de aici produse. Fonta ramane cel mai rezistent material in timp

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Calitate excenta! Capacitate mare! Multumesc!

%

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Sunt foarte multumit de comunicarea cu vanzatorul, produsul a ajuns rapid foarte repede.
Plita este perfecta pentru aragazul meu, am facut atat legume cat si carne si am folosit-o pe ambele parti.
E foarte utila si se curata foarte usor.

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

super

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Foarte bun, ușor de întreținut

%

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 40 cm Plamen CROA14

Un produs util . Atât pâinea cât și friptura au ieșit gustoase. Merită toți banii!

Oala fonta emailata 4.8 L Marble Gray HR-ZVC-S26

Oala livrată prompt, in 2 zile lucratoare. Bine ambalată. Să vedem cum se comportă la gatit.

Capac inox 37 cm 11242

Am cumpărat acest produs împreună cu WOK-ul din fontă emailată cu diametrul de 37 cm, „Perfect Home”, cod: 28067.
În procesul de utilizare a WOK-ului s-a dovedit a fi deosebit de util, pentru că acoperă perfect vasul și fiind din inox, este foarte ușor de manevrat în bucătărie de orice gospodină!...
Mulțumesc foarte mult!...

%

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Este un produs deosebit de util în orice bucătărie, deoarece permite prepararea în excelente condiții a multor tipuri de delicii culinare!
Și aș dori să precizez că deosebit de util mi-a fost de asemenea, tot ce scrie la secțiunea de utilizare și întreținere a produselor din fontă, de pe acest site!
Mulțumesc foarte mult!...

Oala inox sub presiune 17 L 14607 Perfect Home

super comunicare,livrare,produs.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Multumesc , sunt foarte multumita de achizitia mea

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte util

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

Multumesc! Sunt deosebite. Toate produsele sun preferatele mele in bucatarie. Mancarea are un gust adevarat 🤗

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Da.Multumesc pt promptitudine,produs excelent pentru nevoile mele

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Profesionalism
Livrare rapida
Produsul este conform descrierii

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Foarte bună oala și foarte prompți cu trimiterea produsului.

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Luati cu incredere. Livrare prompta, produs de calitate, instructiuni de intretinere. Felicitari echipei Mr Foc.

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Recomand oricui super calitate ⭐️⭐️⭐️⭐️

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 15720

Oala asta este în general bună, numai că am primit-o ciobită în partea de sus la contact cu capacul. Ăsta e singurul motiv pentru care evaluarea mea este doar bună și nu altfel.

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Foarte buna calitate! Foarte bine impachetat!
Abia astept sa il pun ceaunul la foc sa isi faca treaba!

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Foarte mulțumită, începând de la livrare, mod ambalare și instrucțiuni utilizare produse, până la calitate. Recomand!

Arzator gaz 60 cm, 3 cercuri, Garcima M60 13360

Comanda a fost onorata in timp foarte scurt. Sunt foarte amabili si sunt foarte multumit de arzatorul comandam. Cinci stele.

Suport pentru ceaun / Trepied reglabil cu scripet 180/100 cm 14921

E ok, nu l-am probat inca cu un ceaun de 14.5 l plin.

Tigaie fonta 25 cm MRF300

Minunat

Tigaie fonta 25 cm MRF300

Super!

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Un prosus de calitate superioară. Este frumos lucrat și foarte robust. Recomand!!!
Minusul produsului: mânerul o dată montat, foarte greu poate fi detașat de pe ceaun. Fiind fixat doar pe poziția verticală, e greu de introdus într-o geantă.

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Este ceia ce ma așteptăm,livrarea prompta,recomand cu încredere

%

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Livrare promtă ,la prima vedere arată foarte bine
Aștept să l pun la treabă...in rest mulțumit.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Un produs de foarte buna calitate . Am gătit în ea și a ieșit perfect

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Am primit oala din fontă emailată și sunt foarte mulțumită A ajuns foarte repede si arată foarte bine.

Oala fonta 29 cm 6 L MRFK3

Calitate buna, trebuie asezonata ca orice tigaie/oala de fonta, cu timpul devine muult mai buna decat tigaile de teflon care dupa 2 - 3 ani le aruncam pentru ca se zgarie. Cu tigaia de fonta nu mai am aceasta problema, pot racaii/zgaria oala cu furculita sau ustensile metalice fara griji ca se strica.
Merita cei 180 de lei platiti in data de 02.09.2023

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Foarte bun si practic

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

calitate f buna , grosime perfecta si diametru ideal ptr ochiul mic al plitei.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

forma si marime perfecta.
are pe spate patru ghidaje care trebuie ( sau nu) sa potriveasca fix pe ale plitei dvs.
in aceasta situatie este foarte bine fixata si nu se misca chiar daca mutati oala sau ceea ce puneti pe plita.

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte mulțumită de produs!

%

Ceaun din fonta emailat 7.2 L 12010

Un produs aspectuos, de calitate si la un pret convenabil.

%

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Super produs.carnea si legumele preparate pe acesta placa de fonta au un gust deosebit.
Am descoperit acest produs la un prieten,ulterior l am comandat si eu. L am
Testat pe foc de arzator cu gaz cat si pe cărbune de gratar si pot afirma ca
Este super Ok.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

La prima vedere arata foarte bine . Un produs de calitate .Felicitări producătorilor.

Tigaie fonta emailata 24 cm Perfect Home 12512

Foarte bună, am să comand și mai mare.
Recomand cu încredere.

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Arzător foarte bun,l-am folosit deja.Expediere promtă.

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Foarte mulțumit de acest produs, este de calitate , l-am folosit și se confirmă cu descrierea producătorului , livrare rapidă, mulțumesc.

%

WOK din fonta 36.6 cm Perfect Home 14455

Produsele de foarte buna calitate am cumpărat un disc, un wok si un arzător dar cel mai de apreciat a fost comunicarea cu administratorul cred (Atilla). Dau comanda si in 5 secunde ma suna ca sa confirm, curierul nu a livrat in ziua stabilită( pentru mine nu a fost problema deloc), Atilla mi a dat mesaj si a cerut scuze pentru acest aspect. Pe mine m a impresionat implicarea acestui domn.
Felicitări si spor in toate! Recomand cu sinceritate!
P.S. Înainte sa fac prima comanda am verificat pe mai multe site uri si aici au cele mai bune preturi

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Produsele de foarte buna calitate am cumpărat un disc, un wok si un arzător dar cel mai de apreciat a fost comunicarea cu administratorul cred (Atilla). Dau comanda si in 5 secunde ma suna ca sa confirm, curierul nu a livrat in ziua stabilită( pentru mine nu a fost problema deloc), Atilla mi a dat mesaj si a cerut scuze pentru acest aspect. Pe mine m a impresionat implicarea acestui domn.
Felicitări si spor in toate! Recomand cu sinceritate!
P.S. Înainte sa fac prima comanda am verificat pe mai multe site uri si aici au cele mai bune preturi

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Foarte prost produsul
Se lipește ceea ce preparați și nu se curata ușor, ba chiar deloc.

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Livrare rapida. Ok

Ceaun fonta emailat 4 L Perfect Home 13252

Da,e o bijuterie!!!

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Foarte mulțumita! A ajuns repede, stare perfecta. Calitate buna. Recomand!

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Sunt multumit de produs. Dupa gatirea pe foc cu lemne, suprafata exterioara s-a curatit nesteptat de usor si de bine.

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Da le-am verificat și sunt ok va mulțumim o zii bună!!!

Disc fonta adanc MIXT 50 cm

Da le-am verificat și sunt ok va mulțumim o zii bună!!!

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Da merci sint multumit astept sa pun primul ciont saï sa vad ce iasa .merci

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

A primit coletul impecabil si în timp foarte scurt totul precum în descriere și preț corect

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Super mulțumit livrare rapida produs excelent

Ceaun emailat, caldare cu manere, 50 L, Perfect Home 71055

Comanda a fost trimisa în timp , produsul este foarte bun. Mulțumesc frumos !

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Usa la prima utilizare a cedat,oricum e made in China....se putea mult mai bine !

Tigaie inox, 26 cm, "Alfa" - Korkmaz A1023

Produs de calitate, exact ce mi-am dorit. Comunicarea a fost foarte bună, multumesc!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Suntem multumiti de achizitie,pacat ca picioarele sunt atat de scurte,dar si asa e ok,merita bani.Recomand

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Am un produs similar de vreo 5 ani de zile și arată că și nou. După folosire trebuie spălat cu Schumanit sau Sgrasatore

%

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

👍

Cratita inox 38x15 cm 15,5 L Arian Gastro 92139

Am folosit-o de 3 ori si pot spune ca e un produs bun. Capacul doar nu imi place cum se aseaza, in oala.... Dar e doar un fleac. Am folosit alt capac peste bordura cratitei.

%

Oala inox 27.5 litri Arian Gastro 10491

Încă nu am folosit-o dar ce pot să spun deocamdată este că arată impecabil şi cred că o să-şi facă datoria.

Suport pentru ceaun / Trepied 1.2 M 10mm

OK

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

OK.

%

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

La prima vedere pare de calitate. Vom vedea după folosire cum se comporta.

Tigaie fonta adanca, cu capac sticla, 28 cm Maysternya T204C3

Da, îs foarte mulțumită

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Merită deplin. Nu îi găsesc nici un cusur. Sunt mândră de achiziție.

%

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Recomand

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Un produs excelent,calitate deosebita.Este foarte bine ambalata,a ajuns în stare perfecta! Recomand!

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Foarte bun!
Recomandat cu drag!

%

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Este un produs de calitate. Recomand

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Foarte multumita

Soba / Cazan complet, cu horn, 60 cm pentru Ceaun Perfect Home 14766

faorte bun

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Discurile de fonta achizitionate, sunt de calitate, ingrijit finisate si cu buna stabilitate pe gratarul aragazului. Produsele au fost foarte bine ambalate si livrarea a fost rapida. Multumesc, Mr foc! Recomand cu incredere!

%

Plita grill din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA7

Cinci stele pentru magazin, livrare rapida, ambalare asa cum trebuie. Si de plita sunt multumit, dar curatarea nu e chiar asa simpla pe cat credeam, chiar daca se face cand e calda.

Ceaun inox pentru servire, 0.8 L, Perfect Home 11214

Foarte util atat pentru servit cat si pentru pregatit.
Despre furnizor pot sa spun ca este cel mai prompt si rapid furnizor de cand cumpar on-line.Intre comanda si predarea produselor au trecut mult mai putin de 24 ore,in ciuda unei distante destul de mari.

Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Foarte util atat pentru servit cat si pentru pregatit.
Despre furnizor pot sa spun ca este cel mai prompt si rapid furnizor de cand cumpar on-line.Intre comanda si predarea produselor au trecut mult mai putin de 24 ore,in ciuda unei distante destul de mari.

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Arazator f bun, de mare putere si cu posibilitatea de a controla intensitatea pe zone. F multumit si de promptitudinea expedierii!

Plita (rama) fonta pentru soba 43.5 x 33.5 cm MRFK15

Se poate folosi direct pe carbuni, pe aragaz pe plita cuptorului sau chiar sprijinit pe doua pietre cu foc de lemne!..Ai un Wok, sau un disc in care sa prepari mancarea preferata ...Serviciu de expediere si ambalare a produsului ireprosabile.Multumesc

Tava Paella otel lustruit 40 cm Garcima 13436

tava o folosim la copt vinete ,este de o calitate medie ,mult mai bun arzatorul .

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

un arzator peste asteptari ,i-am prelungit picioarele la 40 cm si facem tot ce avem nevoie pe el ,acum coacem vinete ,e super

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Produs ok

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 42 cm, pentru Ceaun 10449 Perfect Home

Foarte mulțumit.

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Am achiziționat un arzator de 50 și sunt foarte mulțumit,are putere mare și se reglează foarte ușor.O sa mai cumpăr unul de 40 special pentru disc.Recomad acest tip de arzator.

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Produsul comandat a venit la timp, am platit cu caardul si totul e OK. Recomand cu incredere acest magazin.

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Nu am apucat sa-l si folosesc, dar mi-a lasat o prima impresie foarte buna.

Ceaun inox pentru servire, 0.8 L, Perfect Home 11214

Ce trebuie

Disc fonta adanc 50 cm WAD50

Am folosit discul,este foarte bun.Vă mulțumesc!

%