Transport gratuit pentru comenzi de peste 399,99 lei

Meniu

Coșul meu
[xoo_wsc_cart]
[xoo_wsc_cart]

Meniu

Coșul meu
Cart 0 0.00 lei
Cart 0 0.00 lei

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

TÜNVERAI TECH S.R.L. acordă atenție deosebită protecției datelor Dvs. personale şi doreşte să depună toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecţiei.

Societatea noastră urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Din acest motiv este foarte important ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm inteligibil și clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele TÜNVERAI TECH SRL este persoană juridică de drept român, cu sediul social în ODORHEIU-SECUIESC, STR. BECLEAN NR. 164, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J19/218/2018, având cod de înregistrare fiscală RO39286740

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de [email protected] , unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. ”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern ”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

 

Sunt unele informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., și altele pe care le primim de la terțe părți și / sau partenerii noștri în cazul în care comandați Produse și / sau Servicii prin aceștia de la noi.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării:

1. Date de facturare și date de livrare

În cazul în care doriți să comandați oricare din Produsele și sau Serviciile noastre, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, adresa de livrare ( stradă, nr, ap, oraș, județ, țară, cod poștal,adresa de facturare, număr telefon, adresă de e-mail.

2. Date necesare pentru beneficierea de newsletter

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, care conțin informările noastre legate de promoții, discount-uri, campanii publicitare, informații de tip marketing direct, publicitate și reclamă, vă solicităm să ne furnizați p adresă de e-mail validă și numele, prenumele Dvs. pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

3. Datele prelucrate pentru returnarea produsului

În cazul în care Dvs. doriți să vă exercitați dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligația legală și a preveni orice fel de abuzuri și fraude o să vă solicităm: datele de identificare precum numele și prenumele, adresa de livrare, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produdusului, motiv de retur și alte observații din partea Dvs, iar pentru a putea ține legătura cu Dvs. până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă și un număr de telefon corect.

Scopul prelucrării:

 • îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, fiscale: datele Dvs. de facturare și livrare sunt solicitate cu scopul de a ne putea îndeplini obligațiile noastre contractuale față de Dvs. și a ne putea onora comenzile, precum și pentru a ne putea îndeplini toate obligațiile legale și fiscale aferente, legate de facturare, arhivare, exercitarea drepturilor de returnare al produsului etc. etc.
 • pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • îndeplinirea obligațiilor legale, fiscale și contractuale
 • interesul nostru legitim pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs. în vederea procesării comenzii și livrarea produsului, precum și pentru eviterea fraudelor
 • consimțământul Dvs. exprimat în mod expres și neechivoc, acolo unde este necesar – prelucrarea adresei de e-mail în vederea furnizării newsletter-ului solicitat

Mai putem să utilizăm datele cu caracter personal furnizate de către Dvs. doar pe baza consimțământului Dvs. exprimat expres și neechivoc, pentru:

 • publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, şi trimiterea unor comunicări promoţionale cu consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar;
 • pentru a desfăşura extrageri gratuite de premii, competiţii cu premii sau promoţii, în limitele permise de lege cu consimţământul dvs. separat;
 • pentru a solicita opiniile dvs. referitoare la produsele şi serviciile noastre şi a realiza sondajele în rândul clienţilor având comsimţământul dvs. separat, dacă este necesar;

Utilizarea de pluginuri

Serviciile noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciilor noastre

Dacă sunteţi membru al uneia sau mai multor reţele de socializare următoare şi nu doriţi ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs. cu datele de membru stocate deja de operatorul de date, deconectaţi-vă de la reţeaua de socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.

 1. Facebook – Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): – aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): – aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

Portabilitatea datelor (art. 20): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și de a solicita portarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal

Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societatea noastră

Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 • Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR

Dreptul de a face opoziție (art.21): beneficiați de dreptul a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă justificare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate și reclamă

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Politica cookies

Pagina noastră de internet folosește cookie-uri pentru a vă asigura o experiență mai bună de navigare pe site.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitare emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există două categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și in general depinde de durata de viată prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată si reacționa în consecință. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce Utilizatorul a părăsit pagina de internet și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când Utilizatorul revine per aceeași pagină de internet (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului website-ului.

Categoriile de cookie care pot fi utilizate

Module cookie de bază care vă permit să comandaţi produse şi să primiţi servicii.

Module cookie de performanţă care ne permit să analizăm performanţa şi designul site-ul nostru web şi să detectăm erori. De exemplu, acest tip de modul cookie permite recunoașterea faptului dacă aţi accesat anterior pagina noastră de internet şi să afişăm secţiunile cele mai populare ale acestuia, având astfel posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către utilizatori şi cât timp petrec utilizatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, s-ar putea să utilizăm, fără limitare, Google Analytics, Adobe şi module cookie similare.

Acest tip de cookie reţine preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de această pagină de internet.

Categoriile de cookie care pot fi utilizate

Module cookie de bază care vă permit să comandaţi produse şi să primiţi servicii.

Module cookie de performanţă permit să analiza performanţei şi designul site-ului web şi detectarea erorilor. De exemplu, acest tip de modul cookie permite recunoașterea faptului dacă aţi accesat anterior o pagină de internet şi afișarea secţiunilor populare ale acestuia, având astfel posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către utilizatori şi cât timp petrec utilizatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, s-ar poate fi utilizat Google Analytics, Adobe şi module cookie similare.

Acest tip de cookie retine preferințele utilizatorului pe site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor: când un utilizator vizitează o pagină de internet, softul de analytics furnizat de o terta parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie indică dacă ați mai vizitat respectivul site până acum. Browserul indică dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se generează unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează pagina de internet si cât de des o fac, poate fi folosită cu scopuri statistice.
Cookie-uri pentru publicitate: aceste cookie-uri transmit informații despre vizualizarea unii mesaj publicitar și sunt utilizate pentru targetarea publicității on-line. Pot fi folosite de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate: Unele terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată șii pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea Dvs pe această pagină de internet.
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de această pagină de internet.

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain-text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative: stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte pagini de internet, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat o anumită pagină de internet.

Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informatțile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale!

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Mulțumim pentru atenție!

Părerea clienţilor

Average rating: 4.82 based on 595 reviews

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Super buna si la cel mai avantajos pret pe acest site, livrare promta si in ambalaj corespunzător.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Foarte bună.

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Este exact ce am comandat.Foarte utila .

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Sunt multumit de livrare. Asezonare e un pic dificila pt ca are 2 fete plita, dureaza mai mult. Va trimit review dupa ce o folosesc

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Livrare promptă, am rămas plăcut surprinsa ptr acest lucru deoarece noi stam într-o zonă mai izolată și deobicei coletele pe care le comand întârzie sau trebuie să merg să le ridic personal. Tigaie f bună calitativ și ca preț. Am copt primele plăcinte,, pălăne ț'', cum se spune pe la noi, fără a folosii ulei și au ieșit excelente. Recomand cu toată încrederea!!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 39 cm, pentru Ceaun 10448 Perfect Home

este ok

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26 cm MRFK20

Sunt foarte mulțumită de produsele primite!!!

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Sunt foarte mulțumit de achiziția făcută. Ceaunul achiziționat, l-am inaugurat cu o tocană din coadă de vită. A ieșit deosebit de bună. Vă mulțumesc și totodată mă felicit pentru inspirația pe care am avut-o, de a comanda de la dumneavoastră. Coletul a venit a doua zi.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Este de f buna calitate,minunata,suntem f multumiti de ea.mrfoc.ro sunt de o seriozitate maxima

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

(proprietar verificat)

Excepțional produsul, excepțională și livrarea. Recomand cu drag.

Presa din fonta pentru prajit slanina Perfect Home 15508

Salutare! Felicitări pentru treaba bună pe care o faceți, dar din păcate eu nu sunt mulțumit de produs, stați linistiți, nu îl returnez!
Nemulțumirea mea este legată de faptul că presa e prea "plină"! Adică orice pun inauntru, când inchid, este zdrobit! Nu o pot folosi inchisă, adică am luat-o degeaba! Pe viitor lăsați măcar 4-5 mm spațiu înauntru pentru felia de slănină!
Mersi!

%

Oala inox sub presiune 17 L 14607 Perfect Home

Pot sa spun ca si a facut treaba la prima folosinta
O sa vedem cänd bag un ratoi de 2,6 kg

Soba / Cazan complet 39 cm pentru Ceaun 71126 Perfect Home

Promtitudine si calitate,multumesc

Tigaie / Cratita fonta 24 cm Maysternya T102

Calitate f buna si se pot gati diverse in ea.

%

Grilaj din fonta 50x39 cm TMI5039

Da sunt super

Tigaie fonta 30 cm Petromax FP30-T

O tigaie solida, eu am asezonat-o de vreo 4 ori. După prima gătire s-a luat puțin din stratul de asezonare, dar tigaia nu a ruginit. Se simte diferit gustul, e mai buna mâncarea gătită în acest tip de tigaie. Recomand

Tigaie fonta emailata 24 cm Perfect Home 12512

Imi pare rau ca nu am gasit varianta de 26 cm. Este solida, grea, se simte fierul. Emailul se va vedea în timp când de durabil este. Mi-a plăcut ajutorul din partea echipei.

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Recomand cu drag produsele voastre. Exact ce mi am dorit!

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

E superb. Atentie doar la curatare, dupa gatit neaparat, altfel a doua zi e de lucru.

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075248, 36x27.8 cm, rosu

E superbă! Exact ce am comandat ai am și primit!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Bun ptr aragaz..nu de copt pe el cum am mai văzut..distribuitor flacara

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Sunt bune..îmi plac...calitative. Folosesc sub oale pe aragaz..m-am bucurat să văd că merg și pe inducție...mi se ardeau pe fung la gem..zacusca...revin cu o impresie la vară..

Cratita fonta cu coada si capac 39 cm, 2 litri, Petromax KR2

Excelent!Eu mi-am dorit mereu un ceaun ptr mamaliga si acesta e ceea ce trebuie.Mai ales ca e de fonta, cel mai sanatos ptr gatit.Mai trebuie asezonat, inca se prinde, dar, in timp...

Tigaie fonta 30 cm Petromax FP30-T

O tigaie ideală! Am asezonat-o conform instrucțiunilor. Prima dată am copt clătite si au iesit perfecte, apoi ochiuri si omleta. E o tigaie grea si stabilă, nu o poti ridica cu o singura mână. Ai nevoie de o manusa pe care sa o folosesti pentru ca se incalzeste, din pacate imi pare rau ca nu am comandat si manerul recomandat pe site pt aceasta tigaie.

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Le am murdărit cu ciorba de burta

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Foarte mulțumit cu ciorba de burta le am murdărit prima data

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produse de calitate, recomand achizitionarea lor!
Am achzitionat ambele ceaune, de 20 litri cat si de10 litri, sunt foarte multumit de livrarea lor , rapiditate si siguranta.
Firma ce prezinta încredere !

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075248, 36x27.8 cm, rosu

Produsul a ajuns in termenul stabilit in conditii foarte bune si este conform descrierilor.

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Sunt foarte mulțumită de această achiziție .

Tigaie / plita fonta grill cu manere 33x41 cm MRFK19

Sunt foarte mulțumit și este foarte calitativ.

Cratita inox cu coada 20 cm 3,5 L 92097 Arian Gastro

Nu lipeste, f bun.

Capac inox 37 cm 11242

Un capac bun si potrivit pentru un ceaun emailat de 11 litri.

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Arata foarte bine!

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Multumita! Procesul ce asezonare mi se pare putin cam solicitant pt ca am baby... dar in rest👌 felicitari!

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Prompti si profesionisti. Sunt incantata de produs, este exact ca in descriere.

Tava Paella emailata 36 cm Garcima 13388

Super produs,fără defecte,zgârieturi și timpul de așteptare,f scurt!Recomand!

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Mulțumesc pentru promptitudine! Sunt mulțumit ! Recomand! Sunt profesioniști

Tigaie fonta adanca, 26 cm Maysternya T203

Cartofii prăjiți nu se prind de aceasta tigaie?

%

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Produsul este conform descrierii si livrarea rapida. Recomand!

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Recomand

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

fb

Vas conic din fonta emailata (2 in 1) Perfect Home 15025

Foarte mulțumită, recomand cu încredere!

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Bunicel,unpic sa deformat de la transport,e destul de subtire dar isi face treaba deocamdata raport pret calitate bun!

Oala fonta 20 cm 1.7 L MRFK1

Foarte multumita de produs. Calitatea este una extraordinara. Am urmat toate indicatiile legat de folosirea ceaunului (spalat fara detergent, curatat urme de rugina cu bicarbonat, ars etc) si a rezultat o oala foarte utila. O recomand calduros pentru prajit in baie de ulei, mamaliga.

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

VA RECOMAND

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Sant multumita de produsul comandat si livrarea a fost ok

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Sunt foarte multumita de achizitia facuta .

Plita fonta 30x30 cm 15038

Foarte multumita!

Oala fonta emailata 4.8 L Marble Gray HR-ZVC-S26

Sunt mulțumită de oală. Am și pus-o pe treabă imediat ce am primit-o. Sper să țină, nu am uns-o cu ulei și nici nu am băgat-o în cuptor cum scrie în instrucțiuni. Dar e bună și merită toți banii

%

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Am achiziționat un ceaun! Sunt mulțumită de ce am primit! Mulțumesc și pt promptitudine!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Cu siguranta voi mai comanda unul, este extraordinar de util pentru că distribuie flacăra uniform, iar în această perioadă în care prepar conserve pentru iarnă și folosesc oale mari, este de un real ajutor. Îl recomand din toată inima.

Capac inox 37 cm 11242

Se potrivește perfect cu wok-ulbde 37 cm, e ușor de manevrat.

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Este un produs necesar în bucătărie, de o calitate excepțională.

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Produs super o.k.,conform specificațiilor. Merită fiecare leuț.

Oala inalta inox 11 Litri, pentru supe, Home Perfect 018955

Super oala
Incantat,volum,capac inox

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Un produs bun. Cu toate că am citit toate recomandările de pe YouTube cu privire la întreținerea plitelor din fontă, după ce am copt ardei pe ea vreau să vă anunț că pete negre pe ea vor rămâne. Calitatea plitei este acceptabilă.

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

F mulțumit și urmează sa mai fac o achizitie

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Raport calitate /pret foarte bun. Produs exact ca in descriere.

Ceaun fonta natur 13 L 14236

Mulțumesc,e ok

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Foarte bun!

Ceaun emailat, caldare cu manere, 50 L, Perfect Home 71055

Mulțumit nota 10

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Vizual arata foarte bine, astept prima ocazie pentru proba focului.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Este ok, foarte bună.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Cel mai bun raport preț calitate ..e foarte profi, grea se gătește bine in ea și cred că printre cele mai sănătoase materiale...

%

Ceaun (Dutch Oven) fonta cu capac 7.2 L 12015 Perfect Home

Felicitari pentru ce faceti ! Va doresc mult succes !

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Foarte mulțumit !!!

Plita fonta reversibila 42x42 cm MRFK28

Super mulțumit !!!

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Produs conform. Merită

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Super calitate

Covor protectie sub Gratar 122x76 cm Perfect Home 16537

Arata foarte bine, sa vedem daca este si ignifug asa cum spuneti.Voi reveni si cu aceasta precizare.

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Super preț!

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Super

Sita inox de scos mancare Perfect Home 12335

Perfect

Lingura din Lemn 60 cm LN60IKS

De calitate și preț bun.

Polonic inox 480 ml Perfect Home 72032

Foarte bun , robust și preț mic!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 42 cm, pentru Ceaun 10449 Perfect Home

Arată super bine, se montează ușor și sper să reziste la focul de lemne. Data viitoare voi comanda și picioarele mai lungi.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Disc de foarte buna calitate,ambalat corespunzator.Recomand cu incredere,produse de calitate si personal foarte amabil,raspund imediat la telefon si te ajuta cu orice problema sau intrebare

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

Produs de calitate foarte buna si frumoasa. E o placere sa getesti in el. Echipa profesionista si gata de ajutor

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

A venit in stare foarte buna, bine ambalata , am testat-o la foc de lemne, , este exact ce trebuie.

Presa fonta pentru prajit saratele Perfect Home 15529

Mulțumită.
As fi dorit sa se poată strânge mai bine și face saratele mai subtiri.

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

Foarte mulțumită de produs!

Tigaie fonta emailata 30 cm Plamen CROA8

Ok

Cratita inox 22 cm 3 L Perfect Home 14977

foarte ok produsul si livrat rapid

Tava Paella otel lustruit 50 cm Garcima 13439

Excelenta !

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Arata superb, o minune de wok, a fost ambalat cu mare grija si a ajuns impecabil! Foarte amabili si livrarea promta! Va multumesc! ❤ 💕 💕

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produsul e bun, e ceea ce asteptam. Carnita a iesit excelenta.
Si livrarea a fost rapida.

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

Produs de calitate foarte buna, si frumoasa

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produs de bună calitate. Recomand

Oala fonta emailata, 6 L, 28 cm MY4172

Calitate/ preț foarte convenabil.
Recomand cu mare drag.

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Excepțional!

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Nu l-am folosit inca dar arata foarte bine. Cred ca o sa mai comand inca unul.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø17 cm Perfect Home 14181

Bun,,,de calitate,,,

Oala fonta emailata, 6 L, 28 cm MY4172

Este grozava ,și sunt mulțumită de ea

Capac 47 cm din inox pentru ceaun 22 L 11244

Surprinzator de bine finisat. Util, ușor

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 40 cm Plamen CROA14

Am cumpărat inițial tuciul emailat de 20 l. Am fost foarte mulțumită de el,așa că m-am hotărât sa cumpăr și țestul. Nu am fost dezamăgită nici de acest produs. Ambele sunt produse de calitate, iar zacusca,bulionul,pâinea și friptura au ieșit gustoase . Mulțumesc!

Oala ovala fonta emailata 7,5 litri Perfect Home 14606

Cea mai buna paine pufoasa si crocanta !

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

E OK,merita banii

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Produsele sunt foarte bune, le-am achiziționat pentru protectie oale aragaz si se vede diferența, nu se mai ard sau afumă.
Intenționez sa mai cumpăr de aici produse. Fonta ramane cel mai rezistent material in timp

Tigaie fonta (2 in 1) cu capac 26.5 cm Perfect Home 14792

Calitate excenta! Capacitate mare! Multumesc!

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Sunt foarte multumit de comunicarea cu vanzatorul, produsul a ajuns rapid foarte repede.
Plita este perfecta pentru aragazul meu, am facut atat legume cat si carne si am folosit-o pe ambele parti.
E foarte utila si se curata foarte usor.

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

super

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Foarte bun, ușor de întreținut

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 40 cm Plamen CROA14

Un produs util . Atât pâinea cât și friptura au ieșit gustoase. Merită toți banii!

Oala fonta emailata 4.8 L Marble Gray HR-ZVC-S26

Oala livrată prompt, in 2 zile lucratoare. Bine ambalată. Să vedem cum se comportă la gatit.

Capac inox 37 cm 11242

Am cumpărat acest produs împreună cu WOK-ul din fontă emailată cu diametrul de 37 cm, „Perfect Home”, cod: 28067.
În procesul de utilizare a WOK-ului s-a dovedit a fi deosebit de util, pentru că acoperă perfect vasul și fiind din inox, este foarte ușor de manevrat în bucătărie de orice gospodină!...
Mulțumesc foarte mult!...

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Este un produs deosebit de util în orice bucătărie, deoarece permite prepararea în excelente condiții a multor tipuri de delicii culinare!
Și aș dori să precizez că deosebit de util mi-a fost de asemenea, tot ce scrie la secțiunea de utilizare și întreținere a produselor din fontă, de pe acest site!
Mulțumesc foarte mult!...

%

Oala inox sub presiune 17 L 14607 Perfect Home

super comunicare,livrare,produs.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Multumesc , sunt foarte multumita de achizitia mea

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte util

Ceaun fonta emailat 3 L Perfect Home 13251

Multumesc! Sunt deosebite. Toate produsele sun preferatele mele in bucatarie. Mancarea are un gust adevarat 🤗

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Da.Multumesc pt promptitudine,produs excelent pentru nevoile mele

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Profesionalism
Livrare rapida
Produsul este conform descrierii

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Foarte bună oala și foarte prompți cu trimiterea produsului.

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Luati cu incredere. Livrare prompta, produs de calitate, instructiuni de intretinere. Felicitari echipei Mr Foc.

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Recomand oricui super calitate ⭐️⭐️⭐️⭐️

%

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 15720

Oala asta este în general bună, numai că am primit-o ciobită în partea de sus la contact cu capacul. Ăsta e singurul motiv pentru care evaluarea mea este doar bună și nu altfel.

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Foarte buna calitate! Foarte bine impachetat!
Abia astept sa il pun ceaunul la foc sa isi faca treaba!

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Foarte mulțumită, începând de la livrare, mod ambalare și instrucțiuni utilizare produse, până la calitate. Recomand!

Arzator gaz 60 cm, 3 cercuri, Garcima M60 13360

Comanda a fost onorata in timp foarte scurt. Sunt foarte amabili si sunt foarte multumit de arzatorul comandam. Cinci stele.

Suport pentru ceaun / Trepied reglabil cu scripet 180/100 cm 14921

E ok, nu l-am probat inca cu un ceaun de 14.5 l plin.

Tigaie fonta 25 cm MRF300

Minunat

Tigaie fonta 25 cm MRF300

Super!

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Un prosus de calitate superioară. Este frumos lucrat și foarte robust. Recomand!!!
Minusul produsului: mânerul o dată montat, foarte greu poate fi detașat de pe ceaun. Fiind fixat doar pe poziția verticală, e greu de introdus într-o geantă.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Este ceia ce ma așteptăm,livrarea prompta,recomand cu încredere

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Livrare promtă ,la prima vedere arată foarte bine
Aștept să l pun la treabă...in rest mulțumit.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Un produs de foarte buna calitate . Am gătit în ea și a ieșit perfect

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Am primit oala din fontă emailată și sunt foarte mulțumită A ajuns foarte repede si arată foarte bine.

Oala fonta 29 cm 6 L MRFK3

Calitate buna, trebuie asezonata ca orice tigaie/oala de fonta, cu timpul devine muult mai buna decat tigaile de teflon care dupa 2 - 3 ani le aruncam pentru ca se zgarie. Cu tigaia de fonta nu mai am aceasta problema, pot racaii/zgaria oala cu furculita sau ustensile metalice fara griji ca se strica.
Merita cei 180 de lei platiti in data de 02.09.2023

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Foarte bun si practic

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

calitate f buna , grosime perfecta si diametru ideal ptr ochiul mic al plitei.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

forma si marime perfecta.
are pe spate patru ghidaje care trebuie ( sau nu) sa potriveasca fix pe ale plitei dvs.
in aceasta situatie este foarte bine fixata si nu se misca chiar daca mutati oala sau ceea ce puneti pe plita.

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte mulțumită de produs!

%

Ceaun din fonta emailat 7.2 L 12010

Un produs aspectuos, de calitate si la un pret convenabil.

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Super produs.carnea si legumele preparate pe acesta placa de fonta au un gust deosebit.
Am descoperit acest produs la un prieten,ulterior l am comandat si eu. L am
Testat pe foc de arzator cu gaz cat si pe cărbune de gratar si pot afirma ca
Este super Ok.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

La prima vedere arata foarte bine . Un produs de calitate .Felicitări producătorilor.

Tigaie fonta emailata 24 cm Perfect Home 12512

Foarte bună, am să comand și mai mare.
Recomand cu încredere.

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Arzător foarte bun,l-am folosit deja.Expediere promtă.

%

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Foarte mulțumit de acest produs, este de calitate , l-am folosit și se confirmă cu descrierea producătorului , livrare rapidă, mulțumesc.

%

WOK din fonta 36.6 cm Perfect Home 14455

Produsele de foarte buna calitate am cumpărat un disc, un wok si un arzător dar cel mai de apreciat a fost comunicarea cu administratorul cred (Atilla). Dau comanda si in 5 secunde ma suna ca sa confirm, curierul nu a livrat in ziua stabilită( pentru mine nu a fost problema deloc), Atilla mi a dat mesaj si a cerut scuze pentru acest aspect. Pe mine m a impresionat implicarea acestui domn.
Felicitări si spor in toate! Recomand cu sinceritate!
P.S. Înainte sa fac prima comanda am verificat pe mai multe site uri si aici au cele mai bune preturi

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Produsele de foarte buna calitate am cumpărat un disc, un wok si un arzător dar cel mai de apreciat a fost comunicarea cu administratorul cred (Atilla). Dau comanda si in 5 secunde ma suna ca sa confirm, curierul nu a livrat in ziua stabilită( pentru mine nu a fost problema deloc), Atilla mi a dat mesaj si a cerut scuze pentru acest aspect. Pe mine m a impresionat implicarea acestui domn.
Felicitări si spor in toate! Recomand cu sinceritate!
P.S. Înainte sa fac prima comanda am verificat pe mai multe site uri si aici au cele mai bune preturi

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Foarte prost produsul
Se lipește ceea ce preparați și nu se curata ușor, ba chiar deloc.

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Livrare rapida. Ok

Ceaun fonta emailat 4 L Perfect Home 13252

Da,e o bijuterie!!!

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Foarte mulțumita! A ajuns repede, stare perfecta. Calitate buna. Recomand!

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Sunt multumit de produs. Dupa gatirea pe foc cu lemne, suprafata exterioara s-a curatit nesteptat de usor si de bine.

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Da le-am verificat și sunt ok va mulțumim o zii bună!!!

Disc fonta adanc MIXT 50 cm

Da le-am verificat și sunt ok va mulțumim o zii bună!!!

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Da merci sint multumit astept sa pun primul ciont saï sa vad ce iasa .merci

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

A primit coletul impecabil si în timp foarte scurt totul precum în descriere și preț corect

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Super mulțumit livrare rapida produs excelent

Ceaun emailat, caldare cu manere, 50 L, Perfect Home 71055

Comanda a fost trimisa în timp , produsul este foarte bun. Mulțumesc frumos !

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Usa la prima utilizare a cedat,oricum e made in China....se putea mult mai bine !

Tigaie inox, 26 cm, "Alfa" - Korkmaz A1023

Produs de calitate, exact ce mi-am dorit. Comunicarea a fost foarte bună, multumesc!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Suntem multumiti de achizitie,pacat ca picioarele sunt atat de scurte,dar si asa e ok,merita bani.Recomand

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

Am un produs similar de vreo 5 ani de zile și arată că și nou. După folosire trebuie spălat cu Schumanit sau Sgrasatore

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

👍

%

Cratita inox 38x15 cm 15,5 L Arian Gastro 92139

Am folosit-o de 3 ori si pot spune ca e un produs bun. Capacul doar nu imi place cum se aseaza, in oala.... Dar e doar un fleac. Am folosit alt capac peste bordura cratitei.

Oala inox 27.5 litri Arian Gastro 10491

Încă nu am folosit-o dar ce pot să spun deocamdată este că arată impecabil şi cred că o să-şi facă datoria.

Suport pentru ceaun / Trepied 1.2 M 10mm

OK

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

OK.

Ceaun din fonta emailat 16 L 12013

La prima vedere pare de calitate. Vom vedea după folosire cum se comporta.

Tigaie fonta adanca, cu capac sticla, 28 cm Maysternya T204C3

Da, îs foarte mulțumită

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Merită deplin. Nu îi găsesc nici un cusur. Sunt mândră de achiziție.

Tava inox cu capac Perfect Home 14214

Recomand

Tigaie Lespede, Placinte, fonta 28 cm Perfect Home 14753

Un produs excelent,calitate deosebita.Este foarte bine ambalata,a ajuns în stare perfecta! Recomand!

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Foarte bun!
Recomandat cu drag!

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Este un produs de calitate. Recomand

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Foarte multumita

Soba / Cazan complet, cu horn, 60 cm pentru Ceaun Perfect Home 14766

faorte bun

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Discurile de fonta achizitionate, sunt de calitate, ingrijit finisate si cu buna stabilitate pe gratarul aragazului. Produsele au fost foarte bine ambalate si livrarea a fost rapida. Multumesc, Mr foc! Recomand cu incredere!

Plita grill din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA7

Cinci stele pentru magazin, livrare rapida, ambalare asa cum trebuie. Si de plita sunt multumit, dar curatarea nu e chiar asa simpla pe cat credeam, chiar daca se face cand e calda.

Ceaun inox pentru servire, 0.8 L, Perfect Home 11214

Foarte util atat pentru servit cat si pentru pregatit.
Despre furnizor pot sa spun ca este cel mai prompt si rapid furnizor de cand cumpar on-line.Intre comanda si predarea produselor au trecut mult mai putin de 24 ore,in ciuda unei distante destul de mari.

Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

Foarte util atat pentru servit cat si pentru pregatit.
Despre furnizor pot sa spun ca este cel mai prompt si rapid furnizor de cand cumpar on-line.Intre comanda si predarea produselor au trecut mult mai putin de 24 ore,in ciuda unei distante destul de mari.

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Arazator f bun, de mare putere si cu posibilitatea de a controla intensitatea pe zone. F multumit si de promptitudinea expedierii!

Plita (rama) fonta pentru soba 43.5 x 33.5 cm MRFK15

Se poate folosi direct pe carbuni, pe aragaz pe plita cuptorului sau chiar sprijinit pe doua pietre cu foc de lemne!..Ai un Wok, sau un disc in care sa prepari mancarea preferata ...Serviciu de expediere si ambalare a produsului ireprosabile.Multumesc

Tava Paella otel lustruit 40 cm Garcima 13436

tava o folosim la copt vinete ,este de o calitate medie ,mult mai bun arzatorul .

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

un arzator peste asteptari ,i-am prelungit picioarele la 40 cm si facem tot ce avem nevoie pe el ,acum coacem vinete ,e super

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Produs ok

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 42 cm, pentru Ceaun 10449 Perfect Home

Foarte mulțumit.

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Am achiziționat un arzator de 50 și sunt foarte mulțumit,are putere mare și se reglează foarte ușor.O sa mai cumpăr unul de 40 special pentru disc.Recomad acest tip de arzator.

Oala fonta emailata 2.9 L Marble Gray HR-ZVC-C22

Produsul comandat a venit la timp, am platit cu caardul si totul e OK. Recomand cu incredere acest magazin.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Nu am apucat sa-l si folosesc, dar mi-a lasat o prima impresie foarte buna.

Ceaun inox pentru servire, 0.8 L, Perfect Home 11214

Ce trebuie

%

Disc fonta adanc 50 cm WAD50

Am folosit discul,este foarte bun.Vă mulțumesc!

Oala inox pentru paste 24 cm 8 L 92099 Arian Gastro

Un produs util. Era bine dacă capacul avea și o supapa pentru evacuare abur.
De fiert paste/orez fără capac.

%

Ceaun fonta natur 5 L 13286

Foarte bun si practic

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Foarte bun si practic. Livrare prompta si rapida

%

Ceaun fonta natur 3 L 13284

F.bun...Material,design,livrare rapida!

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Un produs conform descrierii. L-am incercat pe gratar si mi-a placut. O sa incerc si pe plita.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Foarte multumiți

Oala fonta 10 L Perfect Home 15533

Foarte mulțumită. Produsul este exact ce am cautat. Expediere prompta.

Arzator gaz fonta Drago Mammuth 16574

Foarte buna calitate, eu am comandat un ceaun de 20 de litri dar m am urcat cu picioarele pe suport si cred ca rezista si mai mult de 75 kg cat am eu. Pe langa asta cei de la mrfoc au fost foarte amabili ca de obicei.

Cratita inox cu coada 20 cm 3,5 L 92097 Arian Gastro

Produsul arata exact ca in imaginile de prezentare si dimensiunile sunt exacte. Livrare prompta si fara probleme.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Foarte bun, mare si exact ce vroiam. Calitativ!

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Încă nu am folosit dar am primit ce am așteptat

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Da, am primit ceaunul! Este foarte bun! Multumesc mult! Cu siguranta voi mai achizitiona si alte produse din fonta de la dumneavoastra!

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Am fiert-o un pic cu apa și sare, am clatit-o și am început sa gătesc în ea: ostropel, tocana de ceapa cu pui, ardei umpluți. Este minunata! Nu lipește și da un gust minunat tuturor mâncărurilor . Ca sa nu o patez la flacara aragazului, folosesc o placa de inductie. Chiar este o cratita bună, iar raportul calitate-pret foarte satisfăcător.

Tigaie inox 20 cm 13342 Home Perfect

Un produs de o calitate deosebită. Se comporta perfect la gătit. Sunt foarte incantata. Recomand!

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Produse de foarte buna calitate, in combinatie cu un arzator pe caz, am obtinut un gratar aproape perfect!

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Produs de foarte buna calitate!

Capac inox 37 cm 11242

Arata foarte bine mulțumesc

Ceaun din fonta emailat 10.8 L 10569

Produs calitativ arata bine !

Tigaie / plita fonta grill cu manere 33x41 cm MRFK19

Calitate!

Ceaun vanatoresc din fonta, cu capac, 7 litri, 13268 Perfect Home

Foarte mulțumit! Am pregătit, deja, prima masă la ceaun. Ce să spun? Livrarea a fost operativă. Un reprezentant al firmei, m-a contactat și, mi-a explicat cum trebuie pregătit și întreținut ceaunul din fontă.

Arzator gaz 60 cm, 3 cercuri, Garcima M60 13360

Ieri am comandat, azi am primit , au fost foarte promți atât distribuitorul cât și curierul , precum și foarte amabili !. Cred că voi mai colabora cu ei . Pentru moment le "dăruiesc" cinci (5) stele .

Disc fonta FM Premium 52 cm FM52

Este ok. E fonta destulde groasa.

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

A ajuns in 48 ore de la comanda. Calitativ este ce trebuie, sper sa il folosim mult timp. Am mai luat si discul curbat cu 1 luna inainte si am fost foarte multumit!

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

A ajuns in 48 ore de la comanda. Calitativ este ce trebuie, sper sa il folosim mult timp. Am mai luat si discul cu 1 luna inainte si am fost foarte multumit!

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Este exact ce am comandat. A venit destul de repede. Nu am citit instructiunile de folosire si am spalat cu apa si l-am gasit ruginit. Apoi am inteles cum se curata dupa folosire.

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

RECOMAND

%

Set 6x mini suport pentru ceaun, de servire, negru, Perfect Home 71033

SUPER

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, rosu, Perfect Home 71112

SUPER

Arzator gaz 40 cm, 3 cercuri, Garcima L40 13354

Produse calitative!

Ceaun fonta natur 13 L 14236

Foarte mulțumită de calitatea ceaunului și de profesionalismul echipei Mrfoc. Inițial au livrat un alt ceaun însă imediat ce am semnalat problema, au făcut tot posibilul pentru a o remedia în cel mai scurt timp și au facilitat enorm tot procesul. Într-adevăr o atitudine extraordinara de la început pana la sfârșit. Recomand fără absolut niciun dubiu.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Recomand produsul. Calitate. Multumesc!

Cratita inox 50x20 cm 37 L Arian Gastro 92141

E frumoasa aceasta cratita. Încă nu am folosit-o!revin cu review după ce o folosesc!

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Mulțumesc, am și gătit în ea. Este deosebită. Ma bucur pt.achizitie.

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte mulțumit.Profesionisti

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Profesioniști!!!

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Da și va mulțumesc frumos!!!O zii bună

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Super mulțumit!

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

(proprietar verificat)

Foarte mulțumit, produsul este calitate superioară atât calitativ, cât și estetic, despre companie...Foarte promți. Mulțumesc!

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Produs excepțional, servicii excepționale!

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

totul super
si pret si calitate si promtitudine
nota 10

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Ieri am cumpărat plita, am și testat-o, e perfecta pentru grătar făcut pe aragaz, la bloc.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 36 cm, pentru Ceaun 10447 Perfect Home

Nu arata rău. Era bine sa fie sudurile mai consistente pe fundul cazanului

Oala - Wok fonta 7.5 L 32.5 cm MRFK7

Un produs foarte bun.

Oala - Wok fonta 7.5 L 32.5 cm MRFK7

Este fix ce trebuie.

Presa din fonta pentru prajit slanina Perfect Home 15508

Foarte bine lucrat. Își face treaba perfect. Toți prietenii mei vor să-și ia acum cate una. Mulțumim mult!

%

Set 6x Ceaun pentru servire, emailat, 0.8 L, negru, Perfect Home 71078

Super produsele. Exact ce am căutat. Preț ok, calitate superioară. Recomand cu încredere.

Oala fonta ovala 7,5 L Perfect Home 15535

Mulțumit de achizitie

Ceaun vanatoresc din fonta emailata, cu capac, 10 litri, 12416 Perfect Home

Ceaunul e suuper...timpul de livrare scurt...pe scurt totul e ok...Felicitari echipei...

Tigaie lespede fonta emailata 20 cm Perfect Home 28375

Exact ce cautam. Servicii excelente. Impachetate cu grija. Multumesc.

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

Excelent! Recomand

Tigaie fonta 18 cm Perfect Home 14774

Mă așteptam ca zona de gătit să fie de 18cm. E cam micuță. Calitatea e bună și deja asezonată.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 36 cm, pentru Ceaun 10447 Perfect Home

Multumit. Aspect impecabil, livrare prompta.

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Produs perfect la casa omului !

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

O oală excepțională la un preț corect. Mulțumesc.

Qozon - Wok din fonta, cu capac tip tigaie, 37 cm, 28173 Perfect Home

Foarte utilă și de calitate!

Suport pentru ceaun / Trepied reglabil 180/100 cm 14918

Un produs foarte bun, util și stabil.

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Un produs de buna calitate

%

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 10 litri Plamen CROA2

Un produs de buna calitate, sunt mulțumit și îl recomand

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 40 cm Plamen CROA14

Beton.. Arată mai bine în realitate! Mulțumim!

%

Ceaun fonta emailat 5 L Perfect Home 13253

Foarte bun !!!

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte mulțumit !!!

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

Excelenta

Oala fonta emailata 4 L Perfect Home 12968

Am făcut deja sarmale in ea. Super oala,Super sarmalele !! :)

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Recomand cu drag! Produsele sunt de calitate.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

E bună!

Plita fonta Grill rotunda 40 cm MRFK4

Recomand !!!

Plita / Placa curbat din fonta 30 cm Perfect Home 13093

Multumesc echipei Mr Foc pentru colaborare si promptitudine . Plita este de calitate si îsi face treaba pentru care a fost creata .

%

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 070052, 27.5x21 cm, rosu

Sunt foarte miltumita de produs, este la fel ca si pe site , comunicarea cu reprezentantul firmei a fost una buna si oala de fonta, rosie de 4 l a ajuns in stare buna la mine.Mulțumesc .Recomand firma Mr.Foc pentru achizitionare produse.

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

Oala aceasta e super...

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Foarte util,regret ca nu l am achizitionat mai demult...Voi mai cumpara si alte marimi.

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø25.5 cm MRFK17

Produs foarte necesar , de calitate si rezistent.Voi mai comanda in curand inca unul.Am urmat instructiunile la prima punere la foc .Deci ...perfect!

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Ceaun de calitate, daca ai grija de el il lasi mostenire la copii :)
Se incinge destul de repede la foc mis dar tine foarte bine caldura in el so o elibereaza treptat. Am stins focul la 7 seara si la 6 dimineata inca era calda ciorba :) deci memtine bine caldura.

Set picior 49 cm, inox, pentru soba / cazan 15028

Foarte buna calitate, il folosesc cu succes are aspect frumos fiind de inox si este si mai rezistent in timp.
Produse de calitate am luat si in ceaun de 20l emailat de o foarte buna calitate.
Ca sfat folositi flacara cat mai mica pe teu ca fonta cand se incinge emana multa caldura in interior. De exemplu am oprit focu la o ciorba seara la 7 iar dimineata la 6 era inca calda :)

%

Gratar Gradina din otel, FM GRILL ECONOMIC, 58 X 30 cm

Un gratar de calitate,vanzator serios.

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

Super bun

%

Wok din fonta 36.5 cm MRFK9

Pare calitativ

Tocator rotund din lemn 24 cm 19073

Produsele sunt bune si de calitate.

Gratar Portabil lemn-carbune FM PREMIUM 58x30

Bun,util ,exact ce îmi doream

%

Oala fonta emailata Alpen, Carl Schmidt Sohn 078089, 2.5 L, rosu

Produs de calitate furnizor serios si promt.
Multumesc.

Ceaun fonta natur 7.2 L 15507

Foarte bun calitate recomand să cumpărați
Foarte bun calitate recomand

Ceaun fonta natur 16 L 14237

Produs în regula,servire promta.

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Am primit produsul și sunt mulțumit,am și incercat e din fonta nu ceva compozit de fier ușoară.

Arzator gaz 50 cm, 3 cercuri, Garcima L50 13355

Foarte bune!

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Super multumiti de achiznitie

%

Set 6x Ceaun pentru servire, inox, 0.8 L, Perfect Home 11214

👍

Disc fonta adanc MIXT 50 cm

Produs bun,util!!

Oala inox pentru paste 24 cm 8 L 92099 Arian Gastro

Am achiziționat acum o săptămână și am lăsat o recenzie(cea mai amplă dintre recenzii)
Azi am primit-o și pe a doua (pe care am comandat-o duminică noapte !)
Nu mai am nimic de adăugat față de cele spuse mai înainte ,decât,nu ratați!

Oala fonta 20 cm 1.7 L MRFK1

Extraordinara! Iubesc aceasta oala! Am inlocuit toate oalele antiaderentre (cu pelicula neagra in in interior) cu vase din inox si fonta pentru a evita toxicitatea. Recomand produsele si site ul cu oameni disponibili si seriosi!
Ps. Am luat si tigai de fonta! Tot LIKE!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

Produs foarte bun si de calitatea! Asteptam sa fie mai mare in diametru dar este PERFECT pentru toate ochiurile aragazului clasic. Recomand cu incredere!

Tigaie fonta 30 cm demontabil Perfect Home 12514

Foarte buna!

Tigaie / Cratita fonta, cu capac, 28 cm Maysternya T104C3

Imi place, calitate buna.

Sita inox de scos mancare Perfect Home 72066

E ok.

Oala inox pentru paste 24 cm 8 L 92099 Arian Gastro

Bijuterie
Robustă dar ușoară
Capacitatea este cea menționată
Mânerele delicate dar ferme oferă siguranță
Capacul metalic în întregime și cu un design care permite o curățare cu adevărat facilă.
Și nu în ultimul rând,firma producătoare,care este garanția supremă.Am un set de oale de 25 de ani,folosite zi de zi,sunt neschimbate,doar Mânerele de ebonită3 s-au decolorat puțin.
Cum spuneam,BIJUTERIE!.

Plita grill din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA7

Produs super . Livrare prompta , extrem de multumit

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Excelenta!

Cleste inox 44 cm Perfect Home 72039

Excelent!

Plita grill din fonta emailata 42x40 cm Plamen CROA7

Echipa profesionista, livrare rapida! Produsul cumparat este de foarte buna calitate. Recomand magazinul!

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Un produs extrem de bun la fel ca toate celelalte pe care le-am luat de la Mr foc.

Tigaie fonta Grill 31 cm Perfect Home 15502

Foarte mulțumită,recomand.

Oala fonta 22.5 cm 2.3 L MRFK2

Un produs de calitate

%

Ceaun fonta emailat 5 L Perfect Home 13253

Este exact ce am dorit.

Ceaun inox pentru servire, 0.8 L, Perfect Home 11214

Super calitativ si aspect placut!

Presa din fonta pentru prajit slanina VV14447

Foarte multumiți
Calitate 100%
Ador să o folosesc ,recomand

Oala fonta 5.2 L Perfect Home 15524

Recomand . Exact ca și în descriere

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Exact ca în descriere.Este minunata.

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

In primul rand coletul a ajuns la timp ceea ce pentru mine contează foarte mult. Calitate nota 10 și chiar recomand. Daca ar fi sa adaug ceva as pune probabil picioarele puțin mai tari . In rest nota 10 Recomand cu încredere

Tigaie fonta Grill 31 cm Perfect Home 15502

Foarte multumit de produs .

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Servicii perfecte ,disc bun mulțumesc

Oala din fonta emailata 30 cm, 8.6 L, Plamen CROA3

Recomand

Tigaie fonta emailata Alpen, Carl Schmidt Sohn 079673, 26 cm, albastru inchis

Foate buna, recomand

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Excelent produs, se curata usor

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Sunt foarte multumita de cratita este exact ca in descriere, am primit coletul cu promptitudine si in conditii f bune in sensul ca a fost bine ambalata.Multunesc mult pentru produs.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

(proprietar verificat)

Un produs extraordinar și o seriozite din partea celor de la mrfoc.ro cum n-am întâlnit. Vă doresc numai bine!

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Produs foarte bun, calitativ nu se compara cu alte mizerii de pe piata, robust, rezistent, ca acum 34 de ani cand produceam de toate. Nici nu ma asteptam sa ajunga asa de repede mai ales ca venea Pastele dar a ajuns extraordinar de repede, adoua zi. Felicitari in continuare si voi ramane un client fidel aveti produse foarte bune.

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Produs foarte bun, calitativ nu se compara cu alte mizerii de pe piata, robust, rezistent, ca acum 34 de ani cand produceam de toate. Nici nu ma asteptam sa ajunga asa de repede mai ales ca venea Pastele dar a ajuns extraordinar de repede. Felicitari in continuare si voi ramane un client fidel aveti produse foarte bune.

Cratita fonta emailata ,cu coada, capac, 1.8 L Marble Gray HR-ZVC-C19

Foarte bună

Tigaie adanca fonta 3L 26 cm MRFK22

Vasul este bine finisat și proporțiile sunt ideale pentru ceea ce căutăm: o tigaie suficient de adâncă, sa joace și rol de cratiță/sosiera. Este comparabil cu Lodge, că și calitate, mult peste modelul chinezesc Perfect Home, pe care l am cumpărat și returnat.

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Calitate, recomand!

Oala inox 12 litri Arian Gastro 92049

O cratiță deosebită, suficient de mare pentru gătit orice.
Suntem foarte mulțumiți de ea.
Deja ne-am ajutat de ea pentru a găti pentru sărbătorile Pascale. Foarte ușor de manipulat, foarte utila.
Mulțumim
Familia Drăgan

Plita fonta reversibila 32x32 cm Perfect Home 12970

Foarte bună!

Disc fonta adanc MIXT 50 cm

Am achiziționat mai multe produse de la dânșii pentru mai multe persoane și nu am dat gres, Produsele sunt de o calitate excepțională. La ultimul produs achiziționat acum câteva zile, am avut și o surpriză plăcută din partea casei. Mulțumesc pentru promptitudine și profesionalism.

Gratar de Gradina solid Traditional 57 x 42 cm BT5742

Exact ca in descriere arata

%

Disc fonta adanc 49 cm MRFK8

Sunt foarte multumit.Totul e cum mă așteptam!!!

%

Ceaun fonta natur 3 L 13284

Calitate foarte bună

%

Oala fonta emailata 8 L, albastru, Perfect Home 72025

Este exact ce mi-am dorit! Mai trebuie friptura in ea și tacâmul este complet!
Mulțumesc și vă dorim succes!

Oala fonta emailata 4.8 L Marble Gray HR-ZVC-S26

Va multumesc pentru efortul depus si amabilitate ,oala este oaooo abia astept sa o incerc! Parerea mea este ca merita !

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Este ceea ce am asteptat. Multumit.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Foarte multumita

Tigaie fonta emailata 18 cm Perfect Home 12523

Foarte mulțumit.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Încântată de produsele achiziționate! Mulțumesc!

%

Soba / Cazan complet, cu horn, inox, 31 cm, pentru Ceaun 10446 Perfect Home

(proprietar verificat)

Perfect pentru gatit la ceaun pt 5-6 persoane. Economic la lemne comparat cu ceaun pe trepied.

Tigaie / Cratita fonta 28 cm Maysternya T104

Calitate excelenta, finisaj bun al vasului, oamenii de la care am cerut niste detalii, foarte amabili.

Set vase de fonta Michelangelo Parilla, 9 piese 993594

Calitate foarte bună, practice, pe viață! Mulțumesc

%

WOK din fonta 36.6 cm Perfect Home 14455

(proprietar verificat)

Am comandat acest wok, un ceaun de 10,8 l și o sobă de inox acum o săptămână. Ceea ce m-a uimit a fost un SMS prompt ce mă anunța că produsele din comanda mea au fost livrate către curier și urmează să fie livrate în ziua de luni. Luni, un alt SMS de pe același număr mă anunța că face demersuri asupra curierului să-mi livreze marfa în termenul anunțat. Mă simt bine atunci când persoanele cu care intru în relații comerciale mă tratează ca pe un client important. De aceea azi am mai comandat o cratiță și o tigaie de fontă care se pot folosi împreună drept capac una alteia. Bravo, cinci stele Attila!

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Este un produs premium! Abia astept sa-l folisesc!

%

Wok din fonta 36.5 cm MRFK9

Sunt foarte mulțumit de achiziția făcută și îl recomand

Oala inox pentru paste 22 cm 6 L 92098 Arian Gastro

Sunt mulțumit de oală....noi o folosim și pentru legume nu numai pentru paste. Raportul calitate pret este imbatabil.

%

Oala fonta emailata Alpen, Carl Schmidt Sohn 078102, 4 L, rosu

Produsul arata impecabil, finisajele arara foarte bine si se observa ca s-a acordat atentie si la acest detaliu. Mi s-a parut mai frumoasa oala in realitate decat in poze. Eu am achizitionat-o pentru a face paine in cuptor in ea, pe langa gatit. Se comporta conform asteptarilor la gatit, deci sunt foarte multumita raport calitate-pret.

Plita fonta reversibila 51x24 cm Perfect Home 12014

Produse de înaltă calitate. Livrare rapidă. Recomand cu incredere! Multumesc!

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Achiziția acestei oale m-a făcut o bucătăreasa mai buna! Și mai fericita! 😊

Cratita fonta emailata, 4 L, 28 cm MY4173

Recomand!!! Datorită acestei cratițe abia aștept sa gătesc! Prețul este super bun!

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø11 cm Perfect Home 14180

Folosind acest accesoriu, nu va veti mai confrunta cu raturnarea accidentala si total dezagreabila a ibricului, cu ceai sau cafea, in timpul fierberii.
In plus, caldura flacarei va fi mai eficient distibuita sub vasul pus la fiert.
Un obiect util, cu un design inspirat.
Recomand !

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

O piesa indispensabila intr-o bucatarie in care gospodina vrea saobtina intotdeauna o mincare bine pregatita, cu o cantitate de gaz cit mai eficient utilizata !
Recomand tuturor !

Oala fonta emailata 4 l Perfect Home 12012

Foarte bună, nu se lipește, mâncarea are un gust foarte bun, recomand cu încredere!

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 10567

Vas foarte bun. Impecabil.

%

Oala fonta emailata 10 L, albastru, Perfect Home 28360

Am cumpărat patru produse și sant foarte mulțumit.

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Foarte bun ceaunul , recomand! Livrarea rapidă și foarte bine împachetat produsul cam mare pentru aragaz dar am în plan sa cumpăr cât mai multe vase din fonta intr adevar fierbe foarte bine mâncarea și iese o mâncare gustoasa ( nu folosesc vegeta )

Suport pentru ceaun / Trepied cu scripet 120 cm MRFK27

Livrare rapida si produs de calitate. Merita investitia.

Capac 41 cm din inox pentru ceaun 16 L 11243

Livrare rapida si produs de calitate. Merita investitia.

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Produsul perfect livrat exact cum m-am așteptat.
Cu siguranță voi folosi același serviciu de câte ori voi avea nevoie.

Qozon - Wok din fonta, cu capac tip tigaie, 37 cm, 28173 Perfect Home

Calitate f buna

%

Ceaun fonta natur 22 L 11328

Ceeaun de buna calitate!!recomand!!

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Produs de înaltă calitate, livrat într-un ambalaj serios cu protecție la transport.

Oala fonta (2 in 1) 26 cm, 5 litri, Perfect Home 14793

Sunt foarte mulțumită. Eu coc pâine în ea. Ies grozave.

Plita Gratar fonta 39.5x33 cm Lazar Chef LCH1

Super calitate !Incantat!

%

Tigaie fonta adanca, 28 cm Maysternya T204

Foarte buna, un pic grea poate si din cauza ca are coada prea scurta. Pentru cine iubeste sanatatea si nu e comod sau pretentios este ideala!

Tigaie adanca fonta emailata cu capac 24 cm Marble Gray HR-ZVC-TA24

Foarte buna, asa cum m-am asteptat.

%

Disc fonta curbat / adanc 50 cm MRFK18

Am cumpărat acest disc acum câteva zile, este super

Oala ovala fonta emailata Xanten, Carl Schmidt Sohn 075262, 36x27.8 cm, gri inchis

Extrem de mulțumită atât de oala, cât și de serviciile celor de la Mr Foc.

%

Oala fonta emailata 5.2 L Perfect Home 10566

Sunt foarte mulțumită! Si de cratiță dar și de echipă..super bravooo sunt si grijulii să ajungă la timp produsul 👍🏻❗

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Sant f.multumita.Oala de calitate,încă nu am gătit în ea,o să gătesc.

WOK din fonta 31 cm Perfect Home 12137

De când am primit acest Wok din fontă, zi de zi îmi fac micul dejun în el și este perfect.
Nu se prinde de fundul tigăi dacă ști să-l asezonezi.

Presa din fonta pentru carne Perfect Home 12511

un produs foarte util

WOK din fonta emailata 37 cm Perfect Home 28067

Produs de foarte bună calitate și livrare rapida.

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Patru produse cumpărate de calitate și preț bun. Recomand și o să mai cumpăr

Oala fonta emailata 6.5 L Perfect Home 12969

Foarte serioși cooperanți produse de foarte bună calitate și preț. RECOMAND.

Capac 47 cm din inox pentru ceaun 22 L 11244

Este exact ce mi-am dorit si livrarea a doua zi este rar intalnita. Bravo! Asa se face business.

Oala fonta emailata 3.2 L Perfect Home 12007

Livrare Ok , produs de calitate , totul la superlativ,

Distribuitor flacara pentru aragaz, fonta, Ø21 cm Perfect Home 14182

Produsul este foarte bun.Livrat rapid. E de calitate. Recomand cu încredere produsele din fonta.

%

Peka Sace, Țest, din fonta emailata 50 cm Plamen CROA13

Am primit coletul cu Peka Sace, Țest, din fonta emailata 50 cm, Plamen CROA13, in conditii de transport foarte bune.
Abia astept sa-l folosec pentru copt paine facuta cu maia naturala.

Suport pentru ceaun / Trepied reglabil cu scripet 180/100 cm 14921

O idee foarte buna de trepied dar nu face fata unui ceaun de 20 de L in cazul meu: CROA1. Piedica din metal cu care blochezi lantul imi e deja indoita doar dupa o prima folosire. La fiecare amestecare in ceaun trebuie sa fiu atent sa nu sara piedica si sa imi pice ceaunul in foc. Recomand daca aveti ceaune mai mici sau mai usoare.

Ceaun din fonta emailata, cu capac, 20 litri Plamen CROA1

Ceaun de extraordinar de buna calitate!!

Oala ovala fonta emailata 8,5 litri Perfect Home 10115

Ese exact ce mi-am dorit!